Implementacija projekta selektivnog prikupljanja otpada u romskim zajednicama

Udruženje nacionalnih manjina iz Zenice (UNM Zenica) započelo je implementaciju projekta pod nazivom „Podizanje svijesti o metodama i prednostima selektivnog prikupljanja otpada sa ciljem daljeg prerađivanja u svrhu zaštite okoliša i podizanja ekonomske aktivnosti unutar romske zajednice“, a koji je finansiran iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline.

Ovaj projekat, od izuzetnog značaja za romsku zajednicu sa područja grada Zenice, podrazumjeva održavanje edukativnih radionica, uz podjelu info letaka i promotivnih majica, sa osnovnim ciljem da se pripadnicima romske zajednice približe prednosti selektivnog prikupljanja otpada, radi zaštite okoliša, te podizanja ekonomske aktivnosti unutar romske zajednice. Prvobitno je bilo planirano da se projekat implementira u pet gradova Zeničko-dobojskog kantona, u kojima žive pripadnici romske nacionalne manjine, ali će shodno raspoloživim sredstvima, projekat za sada biti implementiran samo na području grada Zenice. Početak implementacije projekta obilježen je u romskim kasinama na lokalitetu zeničkog naselja Kanal, podjelom info letaka i promotivinih majica, uz održavanje edukacijskih radionica. Romi sa Kanala su izrazili veliku zainteresiranost za mogućnosti selektivnog prikupljanja kartona, papira, stakla, željeza i plastike, sa ciljem prodaje radi dalje reciklaže.

Refik Crnović, predsjednik Udruženja nacionalnih manjina iz Zenice, ovom prilikom izrazio je zadovljstvo što su Vlada ZDK, te kantonalno Ministarstvo za prostorno uređenje, promet  i komunikacije i zaštitu okoline, prepoznali kvalitet ovoga projekta, te što su podržali nastojanje Udruženja nacionalnih manjina iz Zenice za podizanjem socio-ekonomskog standarda naugroženijih pripadnika nacionalnih manjina u Zeničko-dobojskom kantonu, uz zaštitu životne sredine, na opće zadovljstvo svih stanovnika ZDK.

 

Udruženje nacionalnih manjina iz Zenice nastojat će u narednom periodu obezbjediti dodatna sredstva kako bi projekat bio implementiran i u ostatku Zeničko-Dobojskog kantona.