Sjednica Skupštine ZDK

Skupština Zeničko dobojskog kantona danas će razmatrati izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu, te dopune Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Kantonalne bolnice Zenica.

Dnevni red je dopunjen sa tri tačke koje se odnose na davanje saglasnosti na Prostorne planove Grada Zenica i općina Zavidovići i Doboj-jug.

Na dnevnom redu je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Kantona.

Zastupnici će odlučivati i o Prijedlogu Zakona o unutrašnjim poslovima,izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju,držanju i nošenju oružja i municije.

Iz resora obrazovanja,predviđeno je razmatranje Odluke o pokretanju novog studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika,prvog ciklusa studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,sa odgovarajućim Elaboratom. (Š.B.)