Održana prva sjednica Gradskog odbora BPS-Sefer Halilović Zenica

Prva sjednica Gradskog odbora  BPS- Sefer Halilović Zenica, održana je u ponedjeljak, 26. februara.

Osim članova Gradskog odbora Gradske organizacije BPS -Sefer Halilović Zenica, sjednici je prisustvovao podpredsjednik BPS -Sefer Halilović  i aktuelni ministar za boračka pitanja u kantonu Sarajevo Muharem  Fišo.

Nakon utvrđenog dnevnog reda , sekretar  Gradske organizacije BPS -Sefer Halilović Zenica, Mustafa Čandić je prisutnim podijelio odluke o imenovanjima predsjednika mjesnih odbora BPS -Sefer Halilović za područje Grada Zenice, kao i odluke o imenovanjima povjerenika za određena biračka mjesta zaduženih za rad i aktivnosti BPS -Sefer Halilović na području grada Zenica.  Ovom prilikom svim imenovanim povjerenicima mjesnih odbora i povjerenicima za pojedina biračka mjesta su date precizne upute kako da djeluju na terenu u cilju daljeg promoviranja  stranke BPS -Sefer Halilović i tom prilikom su ima uručeni izvod iz Statuta BPS -Sefer Halilović, proglas predsjednika BPS-Sefer Halilović i izvod iz Programa BPS -Sefer Halilović.

O dosadašnjem radu Gradske organizacije BPS -Sefer Halilović, od 6.01.2018. godine kada su konstituisani novi organi i tijela Gradske organizacije BPS -Sefer Halilović Zenica, govorio je predsjednik Gradske organizacije BPS -Sefer Halilović Zenica, mr. Mehmed Rahmanović, koji je istakao da u cilju beskompromisne borbe protiv fašizma i fašističke ideologije i opstanka Bosne i Hecegovine treba biti svakome jasno da je BPS- Sefer Halilović, kao državotvorna građanska stranka socijaldemokratske orijentacije, osnovana s konačnim ciljem uspostavljanja Republike Bosne i Hercegovine na temelju odluka ZAVNOBiH-a, Platforme za rad Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine u ratnim uslovima, na osnovu međunarodnog priznanja, domaćeg i međunarodnog prava i referenduma kao volje  građana, ostvarivanja načela parlamentarne demokratije, vladavine prava, ostvarivanja ljudskih sloboda, socijalne pravde, privatne svojine, uz puno poštivanje nacionalnih identiteta i zalaganja za euroatlanske integracije i regionalni razvoj, uz poštivanje podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Naglašeno je da BPS -Sefer Halilović u Bosni i Hercegovini ali i na području grada Zenice svakim danom sve više jača i da će biti ozbiljan faktor u predstojećim opštim izborima . Od avgusta 2017.godine do danas u Gradsku organizaciju BPS – Sefer Halilović Zenica, učlanjeno je preko 200 novih članova, a samo u 2018. Godini, gradska organizacija BPS -Sefer Halilović Zenica je učlanila novih 60 članova sa izmirenom članarinom za 2018.

Urađeno je dosta na konsolidaciji stranke u Zenici, formirani su mjesni odbori  gradske organizacije BPS -Sefer Halilović Zenica u preko 45 Mjesnih zajednica, imenovani su povjerenici za preostale Mjesne zajednice kao i određen broj povjerenika za pojedina biračka mjesta u mjesnim zajednicama. Na ovaj način se želi ojačati infrastruktura BPS -Sefer halilović na terenu, u svim mjesnim zajednicama grada Zenica i dočekati spremni predstojeće izbore. Takođe unutar stranačko djelovanje je zasnovano na beskompromisnom obračunu sa svim onim članovima koji ne poštuju i ne provode programska opredjeljenja  i Statut BPS -Sefer Halilović, kao i Odluke i stavove viših organa stranke. Na tome će se i dalje insistirati, jer u BPS -Sefer Halilović nema mjesta onima koji su samo reda radi članovi i onima koji stavljaju svoj lični interes ispred zajedničkog opšteg interesa građana.

Borba za javno iznošenje stavova BPS -Sefer Halilović je imanentna i Gradskoj organizaciji BPS -Sefer halilović Zenica i  javna riječ i kritički stav koji dopire do građana će i dalje biti u fokusu rada Gradske organizacije BPS -Sefer Halilović Zenica.

Predsjednik Gradske organizacije BPS -Sefer Halilović Zenica, mr. Mehmed Rahmanović , prof. je istakao veoma komplikovanu i tešku trenutnu političku situaciju , u kojoj ima svega više a sve manje Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina pritisnuta između istoka i zapada (Srbija i Hrvatska), opasno napadnuta iznutra od strane velikosrpske i velikohrvatske nacionalističke ideologije i politike (SNSD i HDZ) sa latentnim sukobima ostalih unutrašnjih političkih faktora, nalazi sa na svojevrsnom raskršću (opstati ili nestati) i suočena sa osnovnim pitanje opstojnosti Bosne i Hercegovine u cjelini.

Potpredsjednik BPS -Sefer Halilović, ministar za boračka pitanja u vladi sarajevskog kantona, Muharem Fišo je istakao izuzetno težek politički trenutak u Bosni i Hercegovini u kojoj su vladajuće oligarhije postavile i ostvaruju svoje ciljeve preko 20 godina ali su i potpomognute manjkom građanske inicijative i građanskog djelovanja i svijesti o potrebi novog demokratskog društva zasnovanom na demokratiji i građanskim principima ali i nebrizi za radnike, obične građane i naročito za demobilisane borce, šehide i njihove porodice i invalide svih vrsta i kategorija. Istakao je da smo postali društvo koje nema sluha za običnog čovjeka, za problem građanina i da nas ove vladajuće oligarhije i kriminalci vode u slijepu ulicu. Dolazeći izbori su prilika da se konačno ovim vlastodršcima kaže “NE” i da se krene u izgradnju boljeg, ravnopravnijeg i pravednijeg društva za sve. Poručio je da BPS -Sefer Halilović ima snage, kadra i kvalitet ali i hrabrost da odgovori ovim izazovima u odlučnom trenutku borbe za opstanak Bosne i Hercegovine i da će BPS -Sefer Halilović na predstojećim izborima imati svoje najkvalitetnije, najstručnije  ali i najhrabrije kadrove da se konačno obračunaju sa majstorima mraka, kriminalcima i političkim i nepotističkim oligarhima koji vladaju ovom zemljom preko 20 godina. Naglasio je da će BPS -Sefer Halilović  imati svoje kandidate za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, počev od kantonalnih skupština do člana Predsjedništva BiH, saopštio je Gradski odbor BPS-Sefer Halilović  Zenica.