Razmatrana problematika pripadnika boračke populacije

Članovi koordinacije boračkih udruženja,predstavnici resornih općinskih i gradskih službi ,kantonalnog i federalnog ministarstva,održali su sastanak na kojem se,između ostalog ,govorilo o potrebi donošenja zakona o pravima demobilisanih boraca.

Federalni ministar za boračka pitanja,Salko Bukvarević,priznao je da je vlada u velikim problemima zbog nepostojanja zakona o pravima demobilisanih boraca.

On je podsjetio da na području federacije postoje 4 različita zakona ,koji proizvode različita prava i različito nezadovoljstvo ove populacije stanovništva. Izrada novog zakona veliki je i obiman posao ,bez naznaka kada bi mogao doći na dnevni red federalnog parlamenta ,kaže Bukvarević ,te dodaje da tom koraku  mora predhoditi donošenje zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.Za razliku od demobilisanih boraca ,ostale kategorije boračke populacije mogu biti koliko-toliko zadovoljnije planiranim izdacima oba nivoa vlasti u 2018.godini.Tako je ministarstvo za boračka pitanja zeničko-dobojskog kantona planiralo više od 10 miliona konvertibilnih maraka.Ministar , Fahrudin Čolaković ,napominje da će jedna petina sredstava biti utrošena za stipendiranje 1 840 studenata ,a približno isti iznos za projekte zapošljavanja.

Na području grada Zenica ,sa objavljivanjem konačne liste ,kaže šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu grada Zenica ,Miralem Redžić ,slijedi isplata stipendija za akademsku 2017./2018.godinu.Na području Grada Zenica odobrena je 421 stipendija ,a isplata počinje tokom marta.

Za prvu godinu studija stipendija iznosi 800 ,a za drugu ,treću i četvrtu ,1200 konvertibilnih maraka ,a kako je najavljeno kašnjenja ne bi trebalo biti.     (R.Š.)