Aprilske penzije trebalo bi da budu veće za sve penzionere u Federaciji BiH

Penzioneri koji penzije primaju iz Federalnog zavoda PIO u maju mogu očekivati njihov rast, i to najvjerovatnije za oko 2,5 posto. Razlog tomu je stupanje na snagu novog Zakona o PIO koji u jednom od svojih članaka predviđa usklađivanje penzija svakoga 15. aprila.

Penzije se usklađuju 15. aprila svake godine tako što se usklađivanje vrši u visini zbroja 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini”, stoji u članku 79. novog Zakona o MIO koji je usvojen početkom ove godine, piše Večernji list.

Povećanje penzija prema ovom zakonu mogu očekivati gotovo svi korisnici Federalnog zavoda PIO, i to u maju, prilikom isplate penzija za april. Uz spomenuti rast penzija koji može očekivati većina korisnika Federalnog zavoda PIO, zakon koji za nekoliko dana stupa na snagu donosi prednosti i za 80.000 penzionera koji su godinama bili u nepovoljnom položaju.

Riječ je o onima koji su penziju ostvarili do jula 1998. godine i onima koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine. Prvima novi zakon donosi povećanje od 10 posto, dok bi drugi primjenom ovog zakona trebali ostvariti 5 posto više penzije.

Važno je naglasiti kako se povećanje odnosi na zakonski iznos penzije (riječ je o iznosu koji se navodi u odluci, a ne o iznosu koji se dobije kad se iznos s odluke pomnoži s isplatnim koeficijentom). To povećanje penzioneri će osjetiti u aprilu, prilikom isplate penzije za mart.

Novi zakon će, prema mišljenju Vlade Federacije BiH, ublažiti razlike u penzijama penzionera koji su ušli u penzioni sistem do 1998. godine, a istovremeno će približiti, odnosno ujednačiti visine penzija za penzionere koji su otišli u penziju po novom zakonu kroz vrijednost boda od 14 KM.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača kazao je kako je cilj novog Zakona o PIO stabilizirati penzioni sistem i omogućiti pravedniji sistem izračuna penzija uvođenjem bodovnoga sistema.

Uz ostalo, prezentirani su izračuni penzija za različite kategorije pa je napomenuto kako bi penzija učiteljice s 40 godina staža po trenutnom zakonu bila 635 KM, a prema novom bi bila 672 KM, odnosno 37 KM veća. Zanimljivo je spomenuti kako novi Zakon o PIO, za razliku od ovoga koji je trenutno na snazi, stimulira kasniji odlazak u penziju, odnosno što duži ostanak na radnom mjestu.

Osiguranicima iz članka 40. ovog zakona, za svaki mjesec kasnijeg odlaska u starosnu penziju u odnosu na propisanih 65 godina života, iznos ostvarene penzije uvećava se za 0,166666 posto”, stoji u novom Zakonu o PIO.

Ta odredba odnosi se na one koji navrše 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja ili 65 godina života i 20 godina penzionog staža ili 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Izvor: Fokus.ba