600 djece upisano u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja

U ovogodišnji Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja upisali smo oko 600 mališana, ali upis djece omogućen je još uvijek svima, čiji to roditelji dosad nisu obavili, – navodi Jasmina Gasal, direktorica zeničke Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje, napominjući da se radi o djeci koja su do 1. marta navršila pet i po godina, a ranije nisu bila upisana u vrtiće, najmanje tri mjeseca.

Jasmina Gasal, direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, u trajanju od 180 sati, odvijaće se u 5 obdaništa ove ustanove, kao i u pripadajućim centralnim i područnim školama, a realizovaće će ga odgajateljice zeničke Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje, kao i 20 profesora predškolstva angažovanih za ove namjene na tri mjeseca sa Biroa rada.

Početak nastave u okviru ovog Programa predviđen je prvog radnog dana u martu. (V.J.)