Više od polovine stanovništva u BiH ima završenu srednju školu ili manje

Anketa o radnoj snazi iz 2017. godine, koju je objavila Agencija za statistiku BiH, pokazuje da skoro 38 posto građana BiH ima završenu osnovnu školu i manje, a samo 9,5 posto je sa visokim obrazovanjem.

Prema redovnoj statistici obrazovanja, u proces formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, tokom školske 2016./2017. godine, bilo je uključeno više od 552 hiljade djece i omladine, što je skoro 16 posto ukupne populacije.

U navedenom periodu, u predškolsko obrazovanje je bilo uključeno 24.918 djece, u osnovno obrazovanje 287.729 djece, srednje obrazovanje 126.824, a u visoko obrazovanje 112.850 osoba, od čega ih je 12.517 završilo postdiplomske studije.

Zemlje članice Ujedinjenih nacija obilježavaju 9. februar kao Međunarodni dan obrazovanja, a Evropska unija, u velikom broju dokumenata, obrazovanje navodi kao veoma bitan preduslov za ekonomski i društveni razvoj svake zemlje – navodi se u saopštenju Agencije za statistiku BiH.