Zenica: Neznatno veći broj rođenih u odnosu na umrle u januaru

U matične knjige Grada Zenice u januaru je upisan neznatno veći broj rođenih, u odnosu na umrle.

U januaru je rođeno 112, a umrlo 108 Zeničana. U tom periodu sklopljena su 42 braka, što predstavlja značajno smanjenje u odnosu na decembar, kada su se na brak odlučila 72 para.

U BiH, prema podacima Agencije za statistiku, u 2017. u odnosu na godinu ranije, zabilježen je rast broja živorođenih za 0,41 odsto, ali i broj umrlih, i to za 3,12 odsto.