18 C
Zenica
Petak, 7 Avgusta, 2020
Naslovnica Aktuelno U toku izgradnja sistema javne rasvjete u nekoliko zeničkih naselja

U toku izgradnja sistema javne rasvjete u nekoliko zeničkih naselja

Izvođač radova, zenički ‘Tranzitelektro’, nakon procedura izbora najboljih ponuđača, uveden je sredinom januara u posao izgradnje javne rasvjete u ulicama Talami, Werostin put i Bijeli put, Zvečajska i Crkvice.

U  naselju Talami završeni su svi projektom predviđeni radovi, ugrađeno je 1.000 metara SKS kabla, 10 svjetiljki i uzemljenje.

Na lokaciji Werostin put i Bijeli put položeno je 1.300 metara kabla, ugrađeno 14 svjetiljki i urađeno je uzemljenje.

U Zvečajskoj ulici je ugrađeno 850 metara kabla i 13 svjetiljki.

Količina izvedenih radova na ove tri lokacije predstavlja prvu fazu izgradnje javne rasvjete, kojom je obuhvaćeno cca 45 posto radova predviđenih projektno – tehničkom dokumentacijom, saopšteno je iz Gradske uprave.

Radovi u ulici Crkvice broj 26 do 32 su još u toku, položen je SKS kabal, vrši se betonaža temelja za montažu stubova. Na ovoj lokaciji će biti izvedeni u cjelosti svi radovi predviđeni projektno-tehničkom dokumentacijom. Bitno je napomenuti da je u naselju Talami novoizgrađeni dio javne rasvjete pod naponom i u funkciji. Što se tiče Zvečajske i Werostinog puta i Bijelog puta planirana je ugradnja dva nova mjerna ormara. Ormari su šemirani ali nisu ugrađeni iz razloga što je za iste potrebno da se provede procedura pribavljanja elektro-energetske saglasnosti, kako bi se i ove lokacije priključile na sistem javne rasvjete.

Ukupna vrijednost investicije  po ovom  Ugovoru je 25.947,20 KM bez PDV-a.