Potrošačke cijene u 2017. zabilježile rast od 1,2 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru u odnosu na prethodni mjesec 2017. godine, u prosjeku nisu zabilježile promjene.

U decembru u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena prijevoza za 0,9 posto, alkoholnih pića i duhana za 0,1 posto, te stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata za 0,1 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u prosjeku je zabilježen pad cijena odjeće i obuće za 2,7 posto, namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće za 0,4 posto, ostalih dobara i usluga za 0,3 posto, zdravstva za 0,1 posto, rekreacije i kulture za 0,1 posto, te restorana i hotela za 0,1 posto.

Na godišnjem nivou u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 1,2 posto. (Fena)