Početak realizacije kampanje “Ne želimo biti sjenke”

FOTO: faktor.ba

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica pokrenuli su kampanju “Ne želimo biti sjenke”, koja ima za cilj da se omogući kontinuirano budžetsko finansiranje, a time i rad organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata sa područja grada Zenica.

Naglašavamo da u kontekstu zakonskih rješenja, sticanja statusa i reprezentativnosti organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, postoji zakonska obaveza svih nivoa vlasti da obezbjede budžetsko finansiranje redovnih godišnjih programski aktivnosti udruženja i organizacija. Suočene sa izazovima nedostatka stabilnog finansiranja, organizacije koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata suočavaju se sa poteškoćama u realizaciji svojih aktivnosti i programa. Kampanja “Ne želimo biti sjenke” stavlja naglasak na važnost dugoročne podrške ovim organizacijama kako bi mogle kontinuirano pružati neophodnu podršku zajednici.

Osim toga, adekvatno finansiranje doprinosi širem društvenom cilju inkluzije i jednakih prava za sve građane, stvarajući tako pravednije i pristupačnije društvo za sve njegove članove.
Osiguravanjem kontinuiranog finansiranja organizacija osoba sa invaliditetom, Grad Zenica bi
pokazao svoju posvećenost principima jednakosti i inkluzije, pružajući podršku najranjivijim
članovima zajednice. Time bi se stvorili uslovi za njihovu potpunu integraciju u društveni, kulturni i ekonomski život grada.
Jednak pristup resursima i podršci bi omogućio osobama sa invaliditetom da ostvare svoj puni potencijal i doprinesu zajednici na način koji odgovara njihovim sposobnostima i interesovanjima.
Ovo bi dodatno obogatilo Zenicu kao grad otvoren za sve svoje građane, bez obzira na njihove životne okolnosti.
Dio smo društvene zajednice i zaslužujemo da nam se omogući nesmetan rad, što je poruka za građane i institucije na svim nivoima