Prilika za zaposlenje u administraciji Grada Zenica

Grad Zenica je, posredstvom nadležne Federalne agencija za državnu službu, raspisao javni konkurs za popunu ukupno osam radnih mjesta državnih službenika.

Konkursom je predviđeno zapošljavanje šest stručnih saradnika i dva stučna savjetnika, visoke stručne spreme, s najmanje jednom ili tri godine radnog staža u struci nakon zavreštka školovanja na visokoškolskim ustabnovama, ovisno od radnog mjesta. U Službi za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti traže se stručni saradnici za računovodstveno- materijalne poslove i poslove ekonomskog planiranja, zatim za socijalnu zaštitu, za obrazovanje, kulturu i informisanje te za sport i zdravstvo. U Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice traže se stručni saradnici za puteve i vodoprivredu. U Službi civilne zaštite traži se saradnik za ekonomsko- analitičke, opće i poslove planiranja, a u Sektoru za ekologiju i komunalne poslove traži se stručni saradnik za energetsku efikasnost i urbani mobilijar. Prijava, sa potrebnim dokumentima, definisanim konkursnom proceduriom, dostavljaju se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu Agencije za državnu službu Federacije BiH, odnosno njene Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu,  Kučukovići broj 2, Zenica. Komopletan tekst ovog javnog konkursa pročitajte na web stranici Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba).

(S.G.)