U Zenici održana konferencija čiji je cilj ujednačavanje porodiljskih naknada

U Zenici je danas priređena konferencija “Zajedno za svako novo srce: usklađivanje porodiljskih naknada na nivou FBiH”, čiji je organizator Westminster fondacija za demokratiju (WFD).

Na skupu je predstavljeno trenutno stanje i prijedlozi akcionih planova za zagovaranje na nivou kantona, a u cilju ujednačavanja porodiljskih naknada u kantonaima u Federaciji BiH.

Iako međunarodni pravni okviru, kao i pravni okviru na nivou BiH i Federacije BiH daje dobru osnovu da sve porodilje u FBiH uživaju jednaka prava, trenutna situacija u kantonima nije zadovoljavajuća.

Ovo za posljedicu ima postojeće nejednakosti i diskriminaciju porodilja, najčešće na osnovu njihovog mjesta prebivališta.

Tako na primjer, najveće naknade uživaju nezaposlene porodilje u Kantonu Sarajevo, sa iznosom prosječna plate u FBiH u prethodnoj godini, što je oko 1.200 KM, dok su u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Bosanskopodrinjskom kantonu na iznosu od 1.000 maraka. S druge strane, porodiljske naknade u Posavskom kantonu su 300, a u Kantonu 10 samo 100 KM.

Prisutna je prava diskriminacija kada je u pitanju ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu i upravo je to jedan od razloga zbog čega smo se danas ovdje okupili“, izjavila je Jelena Pekić, zastupnica u Federalnom domu naroda i u Skupštini Kantona Sarajevo.

Mislim da nam je interes svima isti, da omladina ostaje u BiH i da povećavamo natalitet i mislim da je došao trenutak kada će se svi kantoni uozbiljiti“, cijeni Amra Babić, zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Konferencija u Zenici, kroz široku diskusiju treba ponuditi model za ujednačavanje ovih naknada u FBiH. Nakon panela, kantonalne zastupnice imat će priliku da prisustvuju i radionici o akcionim planovima na nivou kantona. (Š. Babić)