Iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozoravaju na porast vodostaja

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozoravaju da je za danas i sutra (utorak i srijeda) prognoziran porast vodostaja uslijed novih značajnijih padavina na većem dijelu vodnog područja rijeke Save u Fedederaciji BiH, posebno na slivovima Bosne, Sane, Drine i Tinje.

Moguće su bujične i urbane poplave na slivovima rijeka Sana, Sanica i Bliha, na desnim pritokama rijeke Bosne nizvodno od Sarajevskog polja, na slivovima rijeka Gostović, Krivaja, Liješnica, Usora, Spreča, Drinjača i Tinja, upozoravaju iz ove Agencije u jutrošnjem obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja, koje se odnosi i na područje općina i gradova Zeničko-dobojskom kantonu.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez”, naglašavaju iz Agencije.

Vanredno stanje odnosi se na područje općina u Zeničko-dobojskom, Unsko- sanskom i Tuzlanskom kantonu pa iz Agencije sugerišu nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu  s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez. Službe civilne zaštite trebaju upozoravati stanovništvo da postoji opasnost od prilaska obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, kako bi stanovništvo na vrijeme poduzelo mjere samozaštite, s ciljem smanjenja šteta od štetnog djelovanja poplava. (S. Gluhić)