Franjić: Privrednici traže povoljniji poslovni ambijent

U narednom periodu Udruženje privrednika Grada Zenica težište rada će usmjeriti na nastavak borbe za smanjenje doprinosa i raznih taksi koje privrednici moraju plaćati kako bi se u konačnici dala veća sredstva radnicima,izjavio je danas Vladimir Franjić,potpredsjednik ovog Udruženja.

Prema riječima našeg sagovornika,privremene mjere sa federalnog nivoa nisu pravo rješenje već se,kako kaže,mora sistemski djelovati izmjenama odgovarajućih zakona koji regulišu pitanja izdvajanja po osnovu plata.

-Danas ako se radniku isplati 1.000 konvertibilnih maraka za platu državi morate dati 700 maraka,podsjeća Franjić.

Na 7. Skupštini Udruženja koja je održana u prošli petak usvojeni su izvještaji o radu i finansijski izvještaj za 2023.godini,izmjene statuta kao i plan i program rada za 2024. godinu. Izvršene su i promjene u sastavu Upravnog odbora Udruženja.

Udruženje privrednika Grada Zenica pomoći će organizatorima ZEPS-a da se ove godine vrati sajamska manifestacija koja je nekada bila prepoznatljiva i najveća na nivou BiH.

“To ćemo podržavati iako znamo da je trenutno politika ta koja odlučuje o svemu”, ističe Vladimir Franjić. (Š.B.)