Zahvaljujući naporima Gradske uprave Zenica i gradonačelnika Kasumovića ispravljena nepravda prema mještanima Nemilskog sliva

Radi pravovremenog informisanja javnosti i pokušaja prepisivanja zasluga, dužni smo podsjetiti kako je Gradska uprava Zenica godinama unazad uložila maksimalne napore kako bi se izvršila izmjena trase Koridora Vc kroz Nemilu.

Podsjećanja radi, problemi su krenuli otkako je 2016. godine Delegacija EU uputila dva pisma u kojima je elaborirano sedam opcija za trasu autoputa sa pripremljenom prezentacijom za javnu raspravu. Ta rasprava nikada nije održana, iako je na njoj insistirala EU. Naime, to se nije dogodilo jer su mu se, kako je tada izjavio Naidin Ahmetspahić, pomiješali mailovi.

Nakon što je preuzeo funkciju gradonačelnika Zenice, Fuad Kasumović odmah je učinio sve kako bi se ispravila nepravda učinjena prema stanovnicima Nemilske regije. Upravo zbog toga, održano je mnoštvo sastanaka i upućeni su brojni dopisi prema nadležnima.

Posljednji upućen dopis je u oktobru 2023. godine i to Predstavničkom domu, Domu naroda i Vladi Federacije BiH, u kojem se zahtjeva da se hitno usvoji dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na Koridoru Vc”.

Tada je gradonačelnik Kasumović zajedno sa 11 predsjednika Mjesnih zajedinca Nemilskog sliva uputio ovaj dopis, a nakon čega je, zahvaljujući naporima Gradske uprave Zenica i gradonačelnika, donesena odluka o izmjeni trase iako sada mnogi pokušavaju sebi prepisati te zasluge.

Ipak, svima onima koji su nam pomogli u rješavanju ovog problema Gradska uprava Zenica i gradonačelnik Kasumović se zahvaljuju.