Forum građana Zenice organizovao panel diskusiju “Gastroetno – Recept za toleranciju”

Može li hrana u sociološkom, komunikološkom, kulturološkom I tradicionalnom kontekstu biti integrativni faktor među ljudim i može li Grad Zenica na primjeru tradicionalne kuhinje ovog podneblja graditi svoj brend, neka su od pitanja panel diskusije Foruma građana Zenice koji je danas okupio dio Zeničana različitog profesionalnog zvanja i usmejerenja s idejom da iznađe i ponudi prihvatljiv recept za toleranciju. Inače, projekt “Gastroetno- recept i druženje za toleranciju” iz ciklusa “Govor- razgovor- dogovor”predstavlja nastavak programskih aktivnosti ovog Forum, podržanog od Misije OSCE_a u BiH i resornog kantonalnog ministarstva.

“Tradicionanu kuhiju, običaje i hranu koja se u tim običajima priprema i servira predstavljamo kao sredstvo za komunikaciju i uvodimo dva pojma, koja su možda negdje korištena, ali mi ih uvodimo, a to su gastrtolerancija i gastrodiplomatija, jer želimo na ovim prosotorima, na onome što nas sve objedinjuje, a to je tradicija i gasttronomija koja ne priznaje etničke, religijske niti bilo koje druge granice, da bude spona meu ljudima i sredstvo komunikacije, a Zenica se pkazal i dokazala kao otvorena sredina, pojašnjava Muhsin Ibrahimagić, u ime Foruma građan Zenice. A panelisti su, svako iz svog ugla, kroz diskusiju i pojašnjenja, približili mogući recept za tolerancijui diplomatiju na temelju hrane.

“Svi zanmo da je 10,5 posto BDP-a na turizmu i ugostiteljstvu, a važno je da se hrana kao takva i sve one lijepe tradicije koje prenosimo s koljena na koljeno potaknu,m da skrenemo paćnju javnosti I mladih ljudi, da ih uključimo. A šta žemo učiniti? Pokrenut ćemo naše društvo, privredu i ono što je jako važno, potaknućemo da razmišljamo o našem kulturnom identitetu koji je hnačajan, jer mi bez naše istorije nismo mi”, istakla je jedna od panleista doc.dr Senija Šehanović.

“Gastrodiplomatija omogućava ljudima da se sretnu, smanjuje tenzije, povećava očekivanja, ljudi koji su loši postaju bolji, jer naša percepcija se mijenja. Dakle, u tom svijetu hranjenja, bliskog sjedenja I dijeljenja hrane u grupi očekivanja su takva, pojašnjava sociolog Sead Pašić, dodajući kako naš gera nema uvijek pozitivan imidž. “Od rata je to tako, a ovo je način kako da se izgradi pozotovan imidž, jer danas u svijetu je sve percepcija”, zaključuje Pašić.

Nakon priče, uslijedila je i degustacija tradicionalne hrane i pića, a iz Foruma građana Zenice su ajavli nastavak realizacije ovakvih aktivnosti. (S.G).