Pravilnik o obaveznom markiranju goriva upućen u proceduru

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo je u proceduru Pravilnik o obaveznom markiranju goriva kojim se uvodi veća kontrola u ovu oblast, ali i pooštrava kaznena politika.

Po pravilniku koji je u fazi konsultacija svi uvoznici su, međuostalim, u obavezi da prilikom uvoza u zemlju obilježe gorivo markerom, odnosno nevidljivom tečnošću koja se nakon dodavanja u gorivo vidi samo preko posebnih uređaja. Nezadovoljstvo ovim Pravilnikom iskazali su u Udruženju poslodavaca FBiH, ocijenivši ga netransparentnim.

 „Smatramo da sistem donošenja Pravilnika nije bio dovoljno transparentan, nismo imali priliku učestvovati u njegovom kreiranju, dati svoje prijedloge i sugestije za njegovo poboljšanje. Ukoliko se Pravilnik usvoji u predloženom obliku bit će to još jedan dodatni parafiskalni namet na teret, ionako previše opterećenih, privrednih subjekata u FBiH“, ističu iz UPFBiH.

UPFBiH naglašava da se radi o izuzetno važnom propisu te ga je stoga morala pratiti odgovarajuća, detaljna fiskalna procjena, posebno s aspekta ostvarivanja javnih prihoda i interesa države i ostvarenja prihoda budžeta po ovom osnovu. Smatraju predložena rješenja u smislu delegiranja nadležnosti za “usluge označavanja (markiranja)” pravnoj osobi ili konzorciju pravnih osoba nisu dobra, posebno to nije dobro regulirati podzakonskim aktom ili odlukama jednog ministarstva, jer se radi o izuzetno odgovornoj i finansijski zahtjevnoj aktivnosti te sugeriraju da se ova oblast uredi posebnim zakonom. „Također smatramo da kaznene odredbe u predloženom Pravilniku nisu dobro riješene. Smatramo da ih treba dodatno urediti na način da se strožije kažnjavaju oni koji ne poštuju odredbe Pravilnika. Smatramo da bi to sigurno uticalo na odgovornije ponašanje subjekata uključenih u postupanja predviđena Pravilnikom“, naglašavaju iz UPFBiH.

Svrha donošenja pravilnika je spriječiti stavljanje nekvalitetnih goriva na tržište. Kroz precizno praćenje i označavanje goriva, želi se osigurati da samo kvalitetna goriva budu dostupna potrošačima, obrazložili su međustalim u Resornom ministarstvu svrhu donošenja Pravilnika.  Gorivo koje ne ispunjava propise može biti trajno oduzeto i uništeno, ili se njegova prodaja može privremeno zabraniti. Zaprijećene kazne za one koji ne budu poštovali pravila su od 30.000 do 50.000 KM.

Podsjećamo, Pravilnik o obaveznom markiranju goriva bio je u proceduri i tokom protekle godine, ali nije usvojen u Vijeću ministara BiH, zbog spornih odredbi.  (M.H.)