U Gradskoj upravi Zenica neradni dani 1., 2. i 3. maj

Gradska uprava Zenica obavještava javnost kako su 1., 2. i 3. maj neradni dani, a da će Gradska uprava Zenica sa radom nastaviti u ponedjeljak, 6. maja.

Naime, s obzirom na to da je apsolutna većina državnih službenika i namještenika zaposlenih u Gradskoj upravi Zenica podnijela zahtjev Gradonačelniku da im omogući korištenje jednog dana godišnjeg odmora, shodno odredbama Zakona o radu, a kako su u Federaciji Bosne i Hercegovine neradni srijeda i četvrtak, 1. i 2. maj, na Kolegiju Gradonačelnika je razmatran navedeni zahtjev i odlučeno da se isti usvoji.

Shodno tome, obavještavamo javnost da Gradska uprava i Gradsko pravobranilaštvo, odlukom Kolegija na zahtjev apsolutne većine državnih službenika i namještenika zaposlenih u Gradskoj upravi Zenica, neće raditi u petak, 3. maj 2024. godine.