Obilježavanje Svjetskog dana Roma u Zenici

Romi širom svijeta danas obilježavaju svoj dan. Ovaj datum je odabran u znak sjećanja na prvi Svjetski kongres Roma održan 1971 godine a ozvaničen je 1990 godine. Svoj dan obilježiće i Romi u Zenici kroz okrugli sto na kome će ukazati na brojne probleme sa kojima se suočava ova zajednica.

U Zenici trenutno živi oko dvije hiljade Roma što ih čini najbrojnijom manjinskom zajednicom u Gradu. Ovaj dan, po riječima predsjednika Udruženja „Romske suze“, Ramiza Šuvalića, Romi obilježavaju od kada je utemeljen. „ To je jedna proslava kulture Roma a ujedno i način da se iskaže sa kakvim se problemima Romi susreću“. Za zeničke Rome najveći problem je zapošljavanje, kaže Osman Šuvalić,zastupnik u Gradskom vijeću ispred nacionalnih manjina. „Kada za svoje ljude tražimo posao u javnim preduzećima kažu nam da nisu dovoljno obrazovani a kada pitamo za one sa fakultetom , onda nam kažu „ hoćete da vam ja ustupim stolicu“. Po pitanju obrazovanja napredak je ipak vidljiv. Prije tri godine Romi su imali oko 90 učenika u osnovnim i srednjim školama a ove godine imamo 135 osnovaca, 17 srednjoškolaca a imamo i pet studenata na fakultetima“.? Koliko je Roma zvanično zaposleno ? „ U državnim ustanovama imamo zaposleno četiri ili pet Roma. Imamo između 12 i 15 radnika koji su uposleni kod privatnih poslodavaca. Privatnici zapošljavaju Rome i prihvataju ih jako dobro i hvala im na tome“. Kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje za Rome je najveći problem odluka struktura vlasti da neće biti nove stanogradnje za ovu populaciju. „ Da bi se gradilo u Zenici i da bi se povukla sredstva sa federalnog nivoa nama bi bilo potrebno da sada napravimo socijalnu kartu da bi Grad mogao aplicirati da se odvoje sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma jer imamo jako veliki broj Roma koji su stambeno nezbrinuti.“ Osman Šuvalić je izrazio zahvalnost preduzeću Alba zbog njihove spremnosti da zapošljavaju Rome a pohvalio je i saradnju sa zeničkim Centrom za socijalni rad. (D.T.)