Izazivanje požara je krivično djelo, kazne od dvije do 12 godina zatvora

Između Nemile i Vranduka, tačnije na lokalitetu Koprivne sinoć je došlo do velikog požara. Na svu sreću kiša koja je počela padati ugasila je vatrenu stihiju koja je prijetila da se proširi i prema stambenim objektima.

Ovakvi požari nanose nesagledivu štetu kako biljnom, tako i životinjskom svijetu. Nakon vatrene stihije nastaje šteta koja ostaje trajno i koja se ne može popraviti. Predsjednik mjesne zajednice Nemila Nijaz Muharemović pozvao je sve građane da ne pale vatru posebno u vjetrovitim uslovima i ne izazivaju požare.

Ja bih zamolio građane da ne pale ništa okolo jer vidite kako su ove godine vjetrovi strašni da to prenosi, sinoć bi došlo do kuća samo da Allah nije spustio kišu pa vas ujedno molim nemojte paliti bilo šta, korov bilo šta ostavljajte na jedno mjesto kad ne bude vjetra onda se može kontrolisano spaliti”, kaže Muharemović.

Ovakvi požari ostavljaju trajne posljedice na području gdje se pojave. Kako kaže naš sagovornik mnoge životnje sinoć nisu upjele izaći iz požarišta i uginule su. Podsjeća da je izazivanje požara krivično djelo.

Ja ponovo govorim i policija treba uzeti učešće jer mi građani bez policije ne možemo sami to spriječiti”, potcrtava Muharemović.

Prema Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine kaznom zatvora od jedne do osam godina kaznit će se onaj ko zapali tuđu kuću ili drugu zgradu namijenjenu stanovanju ili privrednom korištenju, ili tuđu poslovnu zgradu ili zgradu u javnoj upotrebi, te onaj ko izazove šumski požar zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, ili istovremeno izazove više šumskih požara. Ako je paljenjem kuće, zgrade, poslovne zgrade ili zgrade u javnoj upotrebi pruzročena šteta koja prelazi 100.000 KM ili je krivično djelo učinjeno s ciljem prevare osiguravajućeg društva, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od dvije do 12 godina. (N. Glibo)