Ramazanske aktivnosti u Merhametu Zenica

U okviru Regionalnog odbora „Merhamet“ Zenica djeluje javna kuhinja u kojoj se svakodnevno pripremi oko 400 obroka za osobe u stanju socijalne potrebe, među kojima su penzioneri, samohrani roditelji, demobilisani borci, višečlane porodice, stare i iznemogle osobe.

U mjesecu Ramazanu „Merhamet“ realizuje i akciju „Iftar“, koja se sastoji od podjele iftara na terenu – „Iftar na kućni prag“ i podjele prehrambenih paketa. Pored pripreme obroka korisnicima kuhinje, tokom mjeseca Ramazana, u merhametovoj javnoj kuhinji pripremaju se i iftari za postače i socijalno ugrožene osobe. Iftari se pripremaju minimalno tri puta sedmično, a u prvih deset dana Ramazana pripremljeno je oko 530 iftara. Iftari su dostavljeni na kućni prag postačima na području Zenice. Takođe, realizuje se i podjela prehrambenih paketa za socijalno ugrožene porodice, pretežno one koje zbog mjesta stanovanja nisu u mogućnosti biti korisnici javne kuhinje. „Veliku pomoć u pripremi i pakovanju iftara imamo od naših volontera, studenata koji se vrlo rado uključuju u aktivnosti.Planiramo i podjelu bajramskih paketića djeci korisnika naše kuhinje u Zenici, te na taj način i s njima podijeliti bajramsku radost. Ovim putem želimo da se zahvalimo svim dosadašnjim donatorima, fizičkim i pravnim licima koji su svojim donacijama doprinijeli u realizaciji dosadašnjih iftara, ali i da pozovemo i sve one koji su u mogućnosti da podrše naše ramazanske aktivnosti. Želimo da zajednički učestvujemo u ovoj akciji, te da radost iftara osjete oni koji su u stanju socijalne potrebe, a tu, prije svega mislimo na korisnike naše kuhinje, te ostale socijalno ugrožene kategorije stanovništva koji su korisnici Merhametovih usluga“, kazala je Zijada Pezić, direktorica „Merhameta“ Zenica. 

Vaši prilozi se mogu sastojati u prehrambenim artiklima koje možete dostaviti u prostorije kuhinje “Merhameta” (Ulica Dr. Ćire Truhelke br. 10 D – Radakovo) ili novčanim prilozima koji se mogu donirati u kuhinji “Merhameta” ili uplatiti na žiro-račun broj (ASA Banka)134 01 000000 199 08.