Gradonačelnik Fuad Kasumović nastavlja posjete mjesnim zajednicama

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa svojim saradnicima nastavlja posjete mjesnim zajednicama.

Tako će u ponedjeljak 25. marta biti organizovane posjete sljedećim mjesnim zajednicama:
Bistrici u 12:30 sati, Starini u 13:30 sati, Topčić Polju u 14:30 sati, Kovanićima u 15:30
sati te mjesnoj zajednici Nemila u 16:30 sati.

Narednog dana, u utorak 26. marta, posjete će biti organizovane za mjesne zajednice: Šerići u 12:30 sati, Vukotići u 13:30 sati, Jastrebac u 14:30 sati, Bistričak u 15:30 sati i za
mjesnu zajednicu Orahovica u 16:30 sati.

Cilj posjeta je direktan susret i razgovor gradonačelnika sa mještanima mjesnih zajednica,
rukovodstvom Savjeta mjesnih zajednica te zajedničko definisanje zadataka, ciljeva ali i
planiranje aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje uslova života u svim mjesnim
zajednicama.