Novi video nadzor na dvije lokacije

U cilju unapređenja stanja bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona krajem mjeseca februara na području Grada Zavidovići u rad je pušten stacionirani radarski sistem VECTOR SR 719 koji registruje prekršaje prekoračenja brzine, sa mogućnošću prepoznavanja registarskih tablica u cilju utvrđivanja validnosti važnosti potvrde o registraciji.

Nabavka pomenutog radarskog sistema je finansirana od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona posredstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a instaliran je na magistralnom putu M-17.1 u ulici Zlatnih Ljiljana u Zavidovićima. Nadzor rada ovog sistema, kao i obradu evidentiranih prekršaja vršit će policijski službenici Policijske stanice Zavidovići.

Takođe, tokom prošle sedmice je na području naselja Nemila, Grad Zenica, na najfrekventnijim lokacijama instaliran sistem video-nadzora sa sedam kamera, od kojih je jedna analitička LPR kamera sa mogućnošću prepoznavanja registarskih tablica, dok je namjena ostalih kamera praćenje stanja bezbjednosti sa mogućnošću zumiranja određenih segmenata. Instalirana oprema je predata u nadležnost Policijskoj stanici Nemila čiji policijski službenici će vršiti obradu evidentiranih prekršaja, kao i praćenje stanja sigurnosti na području Nemile. Bitno je napomenuti da je ovaj sistem konfiguriran i instaliran isljučivo u okviru kadrovskih kapaciteta Uprave policije, što znači da je kompletan projekat od njegove ideje do realizacije realiziran aktivnostima i zalaganjem službenika Odsjeka za informatiku uz podršku Policijske stanice Nemila.

Navedenim projektima, odnosno ugradnjom video-nadzora, kao i stacioniranog radara prvenstveno se povećava sigurnost učesnika u saobraćaju, ali i sigurnost svih  građana na navedenim područjima, s obzirom da će rad ovih sistema imati prvenstveno preventivan učinak na potencijalne počinioce prekršaja i krivičnih djela, a takođe će znatno doprinijeti dokumentovanju prekršaja i rasvjetljavanju krivičnih djela. Kako bi se nivo bezbjednosti podigao na najveći mogući nivo, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova će uz podršku Vlade ZDK i u saradnji sa lokalnim zajednicama i u narednom periodu nastaviti sa provođenjem ovakvih i sličnih aktivnosti, a sve u cilju kako bi građani Zeničko-dobojskog kantona živjeli i radili u što sigurnijem ambijentu i kako bi se u kontekstu rada ovih radarskih sistema sigurnost svih učesnika u saobraćaju unaprijedila. (izvor: Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje)