Gradonačelnik Fuad Kasumović posjetio je JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama

Prilikom današnje posjete, gradonačelnik Kasumović susreo se s direktorom Centra, Ernadom Metajem i njegovim saradnicima.

Posjeta je organizovana u Dnevnom centru kako bi se gradonačelnik mogao susresti i sa samim korisnicima. “Briga o djeci i mladima s posebnim potrebama izuzetno je važna jer se radi o iznimno osjetljivoj grupi članova naše zajednice. Iako je Centar kantonalna institucija te je Zeničko-dobojski kanton nadležan za brigu o istom, odmah sam odgovorio na ljubazni poziv direktora Metaja s jednim ciljem – zajedno pronaći rješenja za potrebe njihovih korisnika i zaposlenika. Plediram da, dogovorom između Kantona, Grada i svih drugih relevantnih faktora koji mogu pružiti podršku, učinimo sve kako bismo osigurali ugodniji boravak korisnika ovog Centra, ali i olakšali njihovu inkluziju”, izjavio je gradonačelnik Kasumović.

Direktor Metaj je gradonačelniku Kasumoviću iznio najprioritetnije izazove s kojima se Centar suočava te predstavio planirane aktivnosti. Također, zahvalio mu je na posjeti i izraženom interesu.

Briga za djecu i mlade s posebnim potrebama od iznimne je važnosti jer omogućava stvaranje inkluzivnog društva koje pruža podršku i prilike za njihov puni razvoj. Posvećena briga o ovoj osjetljivoj grupi članova zajednice doprinosi izgradnji društva koje cijeni različitosti i osigurava jednake šanse za sve, zaključili su učesnici susreta.