Održana obuka policijskih službenika ZDK u organizaciji Misije OSCE-a u BiH

Misija OSCE-a u BiH danas je u Zenici organizirala obuku policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Obuka je imala za cilj upoznavanje policijskih službenika sa novim odredbama Zakona o mirnom okupljanju i Zakona o javnim pripredbama ZDK usvojenih krajem prošle godine.

Istaknuto je da je Misija OSCE-a u BiH, od samog početka bila savjetodavno uključena u izradu nacrta navedenih zakona, zajedno sa Uredom visokog predstavnika, Delegacijom Evropske unije u BiH i Ujedinjenim nacijama.

“Nama kao predstavnicima Međunarodne zajednice i Međunarodne organizacije koja u svom mandate ima važan dio koji se odnosi na ljudska prava je naročito važan Zakon o mirnim okupljanjima, jer je on važan dio korpusa ljudskih prava. Sloboda mirnog okupljanja je jedno od osnovnih ljudskih prava i BiH se obavezala na poštivanje ovih standarda. Izuzetno je važno da ZDK ima novi Zakon koji ovo tretira na vrlo adekvatan način i u pitanju je jedan od najboljih zakona koje trenutno imamo u državi”, kazao je Igor Ličina, savjetnik za pitanja osnovnih sloboda u Odsjeku za ljudska prava Misije OSCE-a u BiH.

Tokom današnje obuke istaknuto je da je od izuzetne važnosti da Zeničko-dobojski kanton ima pomenute zakone, koji su u potpunosti usklađeni sa međunarodnim standardima te standardima Vijeća Evrope. Policijski komesar Uprave policije MUP-a ZDK Admir Gazić napominje da je upravo na prijedlog Uprave policije MUP-a ZDK Skuština ZDK usvojila Zakon o mirnom okupljanju i Zakon o javnim pripredbama ZDK. “ZDK je jedan od prvih kantona koji je usvojio ove zakone. Želio bih se zahvaliti pripadnicima Misije OSCE-a koji su savjetodavno učestvovali u izradi nacrta ovih zakona, ali i na učešću i doprinosu demokratizacije i profesionalizacije policije. Ne sumnjam u njihovu podršku i u budućem periodu”, ističe Gazić.

Treba spomenuti da su pored ZDK slične zakone usvojili jedino još Unsko-sanski kanton i Brčko distrikt. (M.H.)