Upozorenje na povećanu opasnost od nastanka požara na otvorenom prostoru i šumskih požara

Usljed visokih temperatura, a koje su iznad prosjeka za ovo doba godine Služba civilne zaštite Grada Zenica izdaje saopštenje i upozorava građane na povećanje rizika od nastanka požara na otvorenom, a koji mogu prouzrokovati nesagledive posljedice.

Takođe, upozoravaju se i sva pravna lica, vlasnici i korisnici šuma, kao i svi subjekti sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, da odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama propisanim: Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine ZDK“, broj 05/11), Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogatva na području Grada Zenica ( Sl.novine Grada Zenica broj 6/22) da poduzmu sve neophodne preventivne mjere u cilju sprječavanja aktivnosti koje mogu dovesti do nastanka požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na području Grada Zenica .
Strogo se zabranjuje paljenje vatre uz neposrednoj blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, željezničkih pruga, dalekovoda, kao i spaljivanje suhe trave, korova i sl., a koje aktivnosti mogu prouzrokovati veće požare i mogu dovesti do ugrožavanja ljudi i njihovih materijalnih dobara .

U slučaju uočavanja takvih deliktnih radnji i nesavjesnog ponašanja, građani su dužni o tome odmah obavijestiti nadležne institucije pozivom na brojeve telefona:
123 – profesionalna vatrogasna jedinica, grada Zenica
032 447 744 – Dispečerski centar Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica
032 447 738 – Operativni centar Službe civilne zaštite grada Zenica
122 – policija

Napominjemo da prema Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo. Izazivanje šumskog požara predviđene odredbama člana 317., te izazivanje opće opasnosti iz član 323. istog Zakona, predstavljaju kriviča djela za koja su zapriječene kazne zatvora .

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZENICA