Počeo upis u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u Zenici, bit će upisano 520 djece

dav

Počeo je upis djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu. Kada je u pitanju JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, upis će se vršiti do 13.  februara u Upravi ove odgojno-obrazovne ustanove.

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2023/2024. godini  namijenjen je djeci koja će do 1. marta tekuće godine navršiti pet i po godina života, a koja u ovoj školskoj godini nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.

Prema riječima Jasmine Gasal, direktorice JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica na osnovu spiskova koje su dostavile škole, ove godine Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja će se realizirati za 520 djece sa područja grada Zenica.

“Važno je napomenuti da je u toku proces izrade ljekarskih uvjerenja za djecu polaznika ovog programa i da roditelji ne mogu upisati djecu bez ovog uvjerenja. Također je neophodan i Rodni list djeteta”, ističe Gasal.

Iz ove Javne ustanove apeluju roditeljima da na vrijeme obave upis djece, a upis djece koja su evidentirana u zeničkim osnovnim školama- ”Skender Kulenović”, ”Edhem Mulabdić”, ”Meša Selimović”, ”Vladimir Nazor”, ”Miroslav Krleža, ”Musa Ćazim Ćatić (centralna škola) i KŠC ”Sveti Pavao”, vršiće se od 05. do 13. februara 2024. godine u terminima od 11.00 do 13.00 sati u Upravi JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica.

Također, napominju da roditelji djece koja će Program pohađati u osnovnim školama- PŠ Luke, PŠ Mošćanica, PŠ Dolača, OŠ ”Hasan Kikić”, PŠ Gradišće, PŠ Banlozi, OŠ Arnauti, PŠ Radinovići, OŠ ”Alija Nametak”, PŠ Jezera, OŠ ”Hamza Humo”, PŠ Seoci, PŠ Pepelari, OŠ ”Enver Čolaković”, PŠ Gnjusi, PŠ Lašva, OŠ ”Ahmed Muratbegović”, PŠ Lokvine, PŠ Pojske i PŠ Vrselje, da će putem obavijesti na školama, blagovremeno biti obaviješteni o načinu predavanja potrebne dokumentacije, kao i rasporedima grupa i terminima realizacije programa.

Ovo je 11. godina realizacije pomenutog Programa u JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, a u odnosu na proteklu godinu ove godine je broj djece koja će biti upisana u ovaj Program veći za 100 u odnosu na prethodnu godinu. (M.H.)