Obavijest o upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu

JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica obavještava roditelje djece polaznika Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu (POPOiO) da realizacija istog počinje 04.03.2024. godine.

Upis djece koja su evidentirana u osnovnim školama:

”Skender Kulenović”, ”Edhem Mulabdić”, ”Meša Selimović”, ”Vladimir Nazor” (jedna odgojna grupa program će pohađati u PPU ”Zvijezda”), ”Miroslav Krleža, ”Musa Ćazim Ćatić (centralna škola) i KŠC ”Sveti Pavao”, vršiće se od 05. do 13. februara 2024. godine u terminima od 11.00 do 13.00 sati u Upravi JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica (Ezhera Eze Arnautovića broj 5).

Dokumentacija potrebna za upis:

– Zahtjev za upis (popunjava se prilikom upisa)

– Rodni list

– Ljekarsko uvjerenje (može se donijeti i naknadno, a najkasnije do početka realizacije programa)

Roditelji djece koja će program pohađati u osnovnim školama:

PŠ Luke, PŠ Mošćanica, PŠ Dolača, OŠ ”Hasan Kikić”, PŠ Gradišće, PŠ Banlozi, OŠ Arnauti, PŠ Radinovići, OŠ ”Alija Nametak”, PŠ Jezera, OŠ ”Hamza Humo”, PŠ Seoci, PŠ Pepelari, OŠ ”Enver Ćolaković”, PŠ Gnjusi, PŠ Lašva, OŠ ”Ahmed Muratbegović”, PŠ Lokvine, PŠ Pojske i PŠ Vrselje,

će pripremiti naprijed navedenu dokumentaciju te će putem obavijesti na školama i fb stranici Ustanove, blagovremeno biti obaviješteni o načinu predavanja iste, kao i rasporedima grupa i terminima realizacije programa.

Uprava JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica