Saopćenje Sindikata UNZE povodom potpisivanja Kolektivnog ugovora

Nakon što je potpisan Kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja na području ZDK smatramo za shodno da se obratimo javnosti samo s jednim ciljem, a to je isticanje istine. Tokom trajanja pregovora oglasili smo se samo jednom press konferencijom nakon čega nismo istupali i pored niza neistina koje su svjesno plasirane u javnost i nekorektnih istupa od strane premijera ZDK, a kojima se na sve načine nastojala podijeliti Sindikalna organizacija UNZE (SO UNZE), ali i devalvirati njen rad.Najtužnije u svemu tome je da su prvi ljudi vlasti u ZDK sebi dozvolili da sve aktivnosti Sindikalne organizacije UNZE pripišu isključivo sebi, ali i da se usude nipodaštavati samu Sindikalnu organizaciju. S ciljem očuvanja dostojanstva i isticanja istine javnost obavještavamo o sljedećem:

– Sindikalna organizacija UNZE je pravni subjekt koji djeluje na temelju zakonskih propisa, Statuta I Pravila o organizaciji SO UNZE, a u sklopu SSVOONK-a ZDK, što znači da to NIJE NIKAKAV PRIVATNI SINDIKAT. Odluke u okviru SO UNZE se donose institucionalno. Kvalifikacije koje su dolazile od premijera ZDK narušile su ugled SO UNZE i nanijele nepopravljivu štetu, što građani moraju znati.

– Sindikalna organizacija UNZE je inicirala pregovore oko novog Kolektivnog ugovora još prije 7 mjeseci, formirala pregovarački tim, predložila linearno povećanje plata za 250 KM svima na UNZE, predložila sufinansiranje doktoranata, povećanje izdvajanja za troškove prijevoza shodno punoj cijeni mjesečne karte, naknadu za obavljanje posla odsutnog/nedostajućeg radnika za administrativno osoblje, novi način obračuna plaća itd. Znači, ništa od navedenog nije bio prijedlog ni stare ni nove Vlade ZDK, o čemu premijer ne prestaje obmanjivati javnost.

– Bez saglasnosti SO UNZE predsjednik SSVOONK-a ZDK nikad ne bi mogao potpisati Kolektivni ugovor iz čega bi predstavnici vlasti u ZDK morali shvatiti šta je SO UNZE i kako funkcioniše, ako već nisu.

– Odluke koje je SO UNZE usvojila na sjednici 25.12.2023. o stupanju u štrajk upozorenja i brisanju dijela odredbe čl. 26 st. 2 a u vezi ukidanja stečenih prava radnika na UNZE, a od kojih nismo odustajali i iza kojih je stalo 75 nastavnika i saradnika na UNZE pokazale su se efikasnim, jer su predstavnici vlasti shvatili da ne mogu ukinuti nijedno stečeno pravo Kolektivnim ugovorom, niti u Kolektivni ugovor „unijeti“ pravni osnov za ukidanje istog. Nakon što su iste postigle svoj efekat, SO UNZE je na sjednici od 18.01.2024. Odluku o štrajku upozorenja stavila van snage., a već 23.12. dala saglasnost na potpisvanje Kolektivnog ugovora.

– SO UNZE je tokom pregovora bila na udaru, a njeni članovi izloženi pritisku od strane vlasti, što je nerijetko narušavalo i međuljudske odnose na UNZE, što jedna ozbiljna vlast sebi nikad ne bi smjela dopustiti. Predstavnici vlasti su poduzimali sve aktivnosti na podrivanju solidarnosti, sindikalne nezavisnosti i aktivnosti, što smatramo nečasnim.

– Kad je riječ o neusvajanju novog Pravilnika o platama na UNZE, što premijer kontekstualizira sa djelovanjem SO UNZE napominjemo ga da Vlada ZDK ima većinu u UO UNZE. Radnici UNZE nisu sami sebi blokirali usvajanje novog Pravilnika o platama. Radnicima na UNZE je stalo do samog Univerziteta više nego li drugima.

– Neistina je da je Vlada ponudila povećanje troškova prijevoza nego je to bio zahtjev SO UNZE.

– Neistina je da je Vlada ponudila da sufinansira troškove doktorskog studija nego SO UNZE. Ovom prilikom samo pitamo nadležne u vlasti na koji način će riješiti potencijalnu diskriminaciju među radnicima kojima će sufinansirati troškove do 3.000 KM, ako su upisali doktorat izvan UNZE (jer isti na UNZE ne postoji, a oni moraju napredovati) u odnosu na radnike kojima će snijeti sve troškove doktorskog studija, jer imaju mogućnost da isti upišu na UNZE? Tokom pregovora su tvrdili da diskriminaciju neće dopustiti!

– Neistina je da se Vlada ZDK uopšte javila pred istek starog Kolektivnog ugovora nego je to prvi uradio SO UNZE koji je za premijera, nažalost, „privatni sindikat“. Bilo bi lijepo da nam premijer objasni taj pojam, u kojim enciklopedijama prava i pravnim rječnicima isti postoji!?

– Na kraju, svim radnicima poručujemo da se za svoja prava moramo boriti i da nam bez legalne I legitimne borbe niko ništa neće dati.

S poštovanjem! PREDSJEDNIK SO UNZE

Ajdin Huseinspahić, v. prof.