Zemljište i objekti Kantonalne bolnice Zenica su vlasništvo grada, odlučio Vrhovni sud FBiH

Presudom Vrhovnog suda Federacije BiH donesenom u pravnoj stvari tužitelja JU Kantonalna bolnica Zenica protiv Grada Zenica radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva na nekretninama (zemljište i zgrade u krugu Kantonalne bolnice Zenica) usvojena je revizija Grada Zenica.

Drugostepena presuda Kantonanog suda u Zenici preinačena je i potvrđena prvostepena presuda Općinskog suda u Zenici prema kojoj je Grad legalni vlasnik zemljišta i objekata u krugu Kantonalne bolnice. Grad Zenica svim svojim aktivnostima nastoji unaprijediti nivo zdravstvene zaštite građana Zenice i u tom kontekstu je uzeo učešće i u projektima unapređenja infrastrukture u krugu Kantonalne bolnice.

Imajući u vidu ovu presudu najviše sudske instance Federacije Bosne i Hercegovine, ali i prethodnih razgovora sa predstavnicima Kantonalne bolnice Zenica,  Gradska uprava Zenica poziva menadžement KBZ-a i Vladu ZDK-a da pristupimo dogovorima u vezi sa regulisanjem korištenja i upravljanja objektima i zemljištem u krugu Kantonalne bolnice.

Također, pozivamo menadžment Kantonalne bolnice Zenica da u skladu sa presudom obustave sve aktivnosti koje se odnose na postupke korištenja imovine koja je vlasništvo Grada u krugu Kantonalne bolnice Zenica, poput davanja u zakup  i na korištenje  drugim subjektima. (izvor: zenica.ba)