Pojačanim aktivnostima policije u Visokom i Brezi pronađeno oružje i opojna droga

U proteklom periodu, na području Zeničko-dobojskog kantona od strane policijskih timova spovođene su pojačane aktivnosti u vidu racija, kao i pregleda ugostiteljskih i drugih objekata, te pregleda lica i vozila. 

Naznačene aktivnosti su poduzimane uglavnom u noćnim satima, sa akcentom na dane vikenda, kada je veća posjećenost ugostiteljskim objektima i kada su uglavnom zabilježena vršenja krivičnih djela, prekršaja, nedozvoljena držanja i nošenja vatrenog oružja, posjedovanja opojnih droga, nedozvoljena držanja predmeta i oruđa, kao i drugi vidovi nezakonitih radnji i ponašanja. Takođe je u navedeno vrijeme povećana frekvencija saobraćaja, kada mladi prilikom noćnih izlazaka konzumiraju alkohol i nakon toga upravljaju svojim vozilima.

Sve navedeno je bilo predmet detaljnih analiza i procjena u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, nakon čega su sačinjeni posebni planovi pojačanih mjera i radnja, u kojim su konkretizovane aktivnosti, te izvršen odabir objekata i lokacija, za koja se raspolagalo operativnim saznanjima da ista posjećuju lica sklona vršenju krivičnih djela i prekršaja, kao i lica sklona posjedovanju i nošenju nelegalnog oružja. Sa ciljem pružanja podrške i pomoći policijskim stanicama, na provođenju pojačanih aktivnosti su angažovani i timovi Specijalne policijske jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Naznačene aktivnosti su poduzimane sa ciljem pronalaska i oduzimanja predmeta iz krivičnih djela, sredstava izvršenja krivičnih djela, oružja, opojnih sredstava i drugih nedozvoljenih predmeta, pronalaska izvršilaca krivičnih djela, kao i lica za kojim se traga.

U tom kontekstu, na području Grada Visokog su vršene racije i pregledi ugostiteljskih objekata, gdje je vršen detaljan pregled objekata, kao i pregled svih lica koja su zatečena u istim. Takođe su vršene blokade pojedinih područja, ulica i dijelova naselja, na kojim su uspostavljeni kontrolni punktovi, sa ciljem pojačanih kontrola u saobraćaju, na kojim je vršeno legitimisanje i detaljan pregled vozača i svih lica u vozilu, uključujući i preglede vozila.

Izvršenim pretresom kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice M.A., rođeno 1982. godine, iz Visokog, u mjestu Kološići, a postupajući po naredbi Općinskog suda u Visokom, policijski službenici su pronašli sadržaj praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, dvije digitalne vage za precizna mjerenja i jednu automatsku pušku sa dva pripadajuća okvira bez municije. Sporna materija i oružje su fotografisani, izuzeti i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljnjem postupku, dok je lice M.A. u bjekstvu i za istim se intenzivno traga i radi na njegovom lociranju i lišenju slobode.

Nadalje, izvršenom racijom u ugostiteljskom objektu “Lucky Pub” u Visokom, policijski službenici su kod lica N.E., rođenog 2006. godine, iz Visokog, pronašli pištolj za koje lice nije posjedovalo potrebno odobrenje. Sporno oružje je oduzeto a lica N.E. će biti procesuirano zbog nelegalnog posjedovanja oružja.

Prilikom vršenje reacije, u naznačenom objektu je zatečeno više maloljetnih lica koja su konzumirala alkohol. Tom prilikom, izvršeno je alkotestiranje devet maloljetnih lica, te je kod četiri lica utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu. U skladu sa odredbama Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog, navedeni prekršaji su zadokumentovani a protiv vlasnika objekta, kao i lica koje je dalo i ustupilo alkohol maloljetnim licima će biti poduzete zakonom predviđene mjere i radnje.

Poduzimajući mjere i radnje na preveniranju posjedovanja i neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i otkrivanju i procesuiranju lica koja se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga, policijski službenici Policijske stanice Breza su došli do određenih operativnih saznanja o nezakonitim aktivnostima lica M.V., rođenog 1995. godine, iz Breze.  U skladu sa prikupljenim informacijama, a na osnovu naredbe Općinskog suda u Visokom, izvršen je pretres kuće, pratećih objekata i vozila koje koristi navedeno lice a koji se nalazi u ulici Tićija, općina Breza. Izvršenim pretresom pronađeno je 140,80 grama praškaste materije, upakovane u 8 pojedinačnih sadržaja i pripremljene za uličnu prodaju, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin (speed) i jedna digitalna vaga za precizna mjerenja.

Osumnjičeni M.V. je lišen slobode i ispitan u svojstvu osumnjičenog zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Naznačene aktivnosti će biti poduzimane i u narednom periodu sa ciljem unapređenja stanja sigurnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.