KBZ Zenica: Obavijest o reduciranju posjeta pacijentima

Od strane Tima za akutna, respiratorna virusna oboljenja formiranog u JU Kantonalna bolnica Zenica izdato je sapćenje da su posjete pacijentima u Kantonalnoj bolnici Zenica reducirane na slijedeći način:

• Dozvoljena je posjeta samo jedne osobe po pacijentu u toku predviđenog termina za posjete, maksimalno 15 minuta.

• Djeci nisu dozvoljene posjete

• Posjetioci treba da nose zaštitnu masku preko usta i nosa tokom posjete.

Načelnici organizacionih jedinica Bolnice prema vlastitoj procjeni epidemiološke situacije, mogu dodatno pooštriti uslove posjete sve do potpune zabrane.