Ciljevi Strategije zapošljavanja

FOTO: Web

Prema Strategiji zapošljavanja Federacije usvojenoj prošle sedmice, od naredne godine će se raditi na unaprijeđenju tržišta rada uz pomoć dva glavna alata: Garancija za mlade i Ekonomija brige.

Oni se tiču zapošljavanja dvije najmarginaliziranije grupe nezaposlenih, a to su mladi i žene. Prema riječima ministra socijalne politike Adnana Delića, Strategija ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru, i u narednih šest godina očekuju da se poboljšaju nivoi lične zapošljivosti i kompetencija pojedinaca, da se ojačaju kapaciteti privatnog sektora, odvoji zdravstveno osiguranje nezaposlenih iz zavoda za zapošljavanje.

Garancija za mlade potpuno je novi model zapošljavanja i u osnovi treba da skrati vrijeme od trenutka izlaska iz sistema obrazovanja ili ostanka bez posla do pronalaska novog zaposlenja. Također ovaj alat, kaže resorni federalni ministar, treba da natjera državu da pokrene proces doedukacije ili prekvalifikacije za mlade koji traže posao duže od četiri mjeseca, što se radi u svim razvijenim zemljama, posebno Evropskoj uniji. Pitamo ga imamo li mi dovoljno radnih mjesta?

Trenutno imamo situaciju da mnoge firme svakodnevno pozivaju na uvoz radne snage, kvalitetne radne snage posebno kada su niskoakumulativne grane privrede u pitanju i imamo jedan veliki disbalans kada je u pitanju ponuda i potražnja na tržištu rada. Ja se nadam da ćemo kroz izmjene i dopune ovog zakona „pročistiti“ baze koje imamo na zavodu i službama za zapošljavanje i da ćemo doći do pravog broja onih koji traže posao i onih koji trebaju određeni nivo prekvalifikacije ili dokvalifikacije“, ističe Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Donošenje novog ili izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih preporuka je Strategije koja će s primjenom početi od naredne godine. Unaprijeđenja tržišta rada u ovom bh. entitetu cilj je strategije, a preporuke su i razdvajanje zdravstvenog osiguranja nezaposlenih iz Zavoda i biroa za zapošljavanje u Zavode zdravstvenog osiguranja, kao i razdvajanje aktivnih od neaktivnih tražioca posla. Drugi alat je kaže Delić prizašao iz činjenice da je njegovo ministarstvo jedina institucija u BiH članica globalne Alijanse Ekonomije brige s ciljem da ostvari priznavanje neplaćenih i nevidljivih poslova žena koje se brinu o mladima ili starima. Pitali smo kako će taj rad biti valorizovan.

Na evidencijama zavoda se najvećim dijelom nalaze žene koje imaju mogućnost da određene poslove koje one obavljaju budu na neki način priznati i da se ti poslovi adekvatno plate u svrhu samozapošljavanja tih žena“, odogovor je ministra Delića.

Garancija za mlade i Ekonomija brige alati su nove Strategije zapošljavanja federalnog Ministarstva socijalne politike čije pilotiranje već rade u Visokom i Čitluku. (A. H.)