Eko forum Zenica realizuje projekat „Reci-kompost“

FOTO: Zenicainfo.ba

Udruženje Eko forum uvodi praksu kompostranja u zeničke osnovne škole i obdaništa.

Projekat „Reci-kompost“ trenutno obuhvata aktivne učenike pet osnovnih škola i štićenike jednog zeničkog obdaništa, a teži da idejno preraste u obaveznu praksu svih ekoloških sekcija, koje mogu unijeti duh kolektivnog osjećanja obaveze prema zaštiti prirode kroz osiguravanje ciklusa njene obnove i samog života.

Ovim projektom djeca uče ne samo o značaju odvajanja biootpada, nego i o najboljim praksama u poljoprivredi i uzgoju biljaka u baštama i na njivama – prirodno gnojivo je dobro za biljke i zemlju!

Uzor za implementaciju naših aktivnosti su u stvari škole u Skandinaviji koje nekih dvadest, trideset godina imaju praksu, uspostavljenu praksu znači edukacije djece u svim aspektima zaštite prirode, svim aspektima ekologije u njihovim nastavnim planovima i programima, odnosno u vannastavnim aktivnostima koje u velikoj mjeri realizuju vani u šumskim prostorima, prostorima parkova itd.“, rekla je Sanja Mlađenović – Stević, koordinatorica projekta u Udruženju Eko forum Zenica.

Eko forum je tokom protekla tri mjeseca uspostavio saradnju sa jednom gradskom osnovnom školom – “Mak Dizdar” u Crkvicama, dvije prigradske – “Skender Kulenović” u Radakovu i “Alija Nametak” u Peharama, dvije ruralne – “Hamza Humo” i Arnauti, te sa Obdaništem “Pinokio” na Odmutu. Tu dječaci i djevojčice već pripremaju hranu za biljke u svojim dvorištima.

Osnovna škola „Mak Dizdar“ je, ovako da kažem, već dugi niz godina ekološki osvještena. Mi smo u stvari i nosioci certifikata „Eko škola“. Već dugi niz godina izlaze generacije koje su ekološki osvještene i ono što radimo jeste da se brinemo prevashodno o prostoru samog školskog dvorišta i školske zgrade a isto tako naše okoline. Trudimo se da njegujemo tu ljubav prema prirodi, trudimo se da razvijamo eko svijest kod najmlađih jer smatramo da u nekom kasnijem vremenu represivnim mjerama čovjek ne može ništa uraditi, ali budeći tu ljubav i razvijajući ljubav prema prirodi možemo da dobijemo dobre rezultate. Brojne su aktivnosti koje radimo, od brige o školskom dvorištu, brige o uštedi energije, vode, struje, od toga da se bavimo i kompostiranjem, do toga da se bavimo i sadnjom novih sadnica, do obilježavanja brojnih datuma iz samog eko kalendara“, rekla je Antoaneta Vukalović-Perić, voditeljica eko sekcije „Mak“ i „Tratinčice“ u OŠ Mak Dizdar Zenica.

Proces kompostiranja koji inoviraju stručnjaci Eko foruma lišen je neugodnih mirisa i ubrzan je dejstvom jedinstvenog prirodnog alginskog preparata. Enzim morske alge sadrži sve nutritijente potrebne živim bićima i odličan je izvor hranjivih tvari u poljoprivredi. Projekat će biti proširen novim donacijama za škole i obdaništa, na saradnike u zagovaračkim aktivnostima a sve u cilju da se ove prakse prihvate i drugi, te da se ekološka kultura uvrsti u nastavne planove i programe u osnovnim školama. (T. B.)