Galerija “Preporod” Zenica: Predavanje i likovna radionica za učenike pod nazivom “Stećak”

FOTO: Galerija "Preporod" Zenica

Galerija „Preporod“ Zenica u okviru projekta „Stećak-učimo i bojimo motive sa stećaka“ realizuje čas historije/predavanje i likovnu radionicu za učenike osnovne škole.

Učenici će imati priliku da više saznaju o kulturno–historijskom naslijeđu naše Bosne i Hercegovine kroz čas historije i likovnu radionicu. Naime, sa učenicima će biti realizovan interaktivni čas o stećcima gdje će kroz razgovor saznati više o stećcima, lokalitetima u našoj zemlji, zaštiti stećaka, općenito o materijalnoj listi i načinu zaštite historijskih dobara, značaju stećka kroz historiju, motivima na stećcima i sl. Po završetku časa historije sa učenicima će biti realizovana likovna radionicu „Stećak- učimo i bojimo motive stećaka“.

Likovna radionica je zamišljena korištenjem bojanke „Stećak“ čiji je izdavač Zemaljski muzej Sarajevo. U bojanci su prikazani motivi staćaka i kratki opis značenja tih motiva. Učenicima se ostavlja umjetnička kreativnost da na svoj način oboje motive stećaka uz stručno lice koje se bavi umjetnošću. Svakom učeniku ostaje za uspomenu bojanka, kao podsjećanje da su jedna dan bili dio historije Bosne i Hercegovine i svojim umjetničkim pogledom sačuvali stećke u bojanci i u svom iskustvu. Predavanje o stećcima učenicima će održati doc. dr. Edin Bujak.

Doc. dr. Edin Bujak je rođen u Zenici gdje završava osnovnu i srednju školu. Studij i magisterij arheologije završio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a doktorirao na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zaposlen je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta UNSA u zvanju docenta. Predaje teme iz opće i nacionalne srednjovjekovne arheologije i stećaka. Saradnik je Centra za demografsku genetiku Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Član je Nacionalnog komiteta ICOMOS (Međunarodni savjet za spomenike i spomeničke cjeline) u Bosni i Hercegovini. Rukovoditelj je istraživačke platforme posvećene stećcima: www.nekropola.ba. Bio je zamjenik ili rukovoditelj na više arheoloških istraživanja širom BiH. Autor je dvije knjige te više stručnih i naučnih radova. Likovnu radionicu realizovat će članice Galerije „Preporod“ Zenica Aida Hodžić Pašalić i Nejira Serdarević. Predavanju i likovnoj radionici prisustvovat će učenici VII razreda iz tri osnovne škole: OŠ “Meša Selimović“, OŠ “ Musa Ćazim Ćatić“ i OŠ “Edhem Mulabdić“.

Čas historije i likovna radionica „Stećak-učimo i bojimo motive sa stećaka“ realizovat će se u ponedjeljak , 9.10.2023. godine:

13.30-14.30 predavanje/čas historije o stećcima

14.30 – 15.00 pauza uz sendvič i osvježenje

15.00-16.00 likovna radionica.

Realizacija navedenih aktivnosti održat će se u Dječijoj čitaonici Zenica.