Ministar Vinko Marić posjetio peradare u Brezi

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vinko Marić, posjetio je uzgajivače koka-nosilja u Brezi – Mahira i Almira Hodžića. U proizvodnim pogonima poduzeća “Koka BH” iz Breze, proizvodi se 15 vrsta tjestenine od konzumnih jaja koja stižu sa farmi koje su u vlasništvu braće Hodžić.

“Oni su objedinili proizvodnju konzumnih jaja koja dijelom plasiraju na tržište, a dio proizvodnje koriste za proizvodnju tjestenine, koju prodaju i distribuiraju kao gotov proizvod. Naravno, prodaju i koke od 18 nedjelja, a prednjače u proizvodnji organskog gnojiva od peradi i to u obliku mikro peleta“, rekao je Marić.

Vlasnici “Koka BH” duže vrijeme pokušavaju da ukažu na problem pristupnog puta, koji je iz godine u godinu sve uži, jer pojedini vlasnici objekata, mimo urbanističkih pravila uzurpiraju državnu imovinu, tako što pomjeraju ograde od svojih objekata. Strahuju da će jednog dana pristup farmi biti potpuno onemogućen, čime bi kompanija koju grade već treću deceniju zauvijek nestala.

Ministar Marić je obećao da će ovo ministarstvo koristiti raspoložive pravne mehanizme, kako bi doprinijelo rješavanju problema.

Izvor: Press služba ZDK