JU Centar za socijalni rad Zenica: Obavijest za građane

Iz Javne ustanove Centar za socijalni rad obavještvaju korisnike socijalnih davanja da su danas prebačena sredstva na njihove bankovne račune.

Riječ je novčanim naknadama za mjesec juli 2023. godine i to za slijedeće kategorije: stalna novčana pomoć, smještaj u drugoj porodici, zaposlene porodilje i nezaposlene porodilje. Jučer su sredstva prebačena na bankovne račune korisnika namijenjene za stalnu novčanu pomoć, obavještavaju iz Centra za socijalni rad i podsjećaju da će od ponedjeljka 11. septembra početi sa prijemom zahtjeva za obnavljanje prava na dječiji dodatak, za sve one koji su predali zahtjev za ostvarivanje prava u novembru 2022. godine. Rok za obnovu zahtjeva je 30. septembar. (A. H.)