JP “Grijanje” Zenica: Obavijest o oslobađanju troškova zateznih kamata

Javno preduzeće “Grijanje” Zenica uputilo je obavijest za građane u vezi oslobađanja troškova zateznih kamata. 

Ovim putem obavještavamo građane Zenice, pravna i fizička lica, korisnike usluga daljinskog grijanja da se svi dužnici koji izmire cjelokupan glavni dug do 31.12.2023.g, oslobađaju troška zateznih kamata.

Napominjemo da se Odluka odnosi na korisnike grijanja koji izmire cjelokupan glavni dug po ovim povoljnijim uslovima i da ista važi do 31.12.2023.g.”, saopćili su iz JP “Grijanje” Zenica.