Povećan broj turista u BiH u prvoj polovini 2023. godine

U periodu januar – juni 2023. godine turisti su Bosni i Hercegovini ostvarili 732.379 posjeta, što je za 21,9 posto više u odnosu na isti period 2022. godine, a ostvarili su 1.536.235 noćenja, što je za 17,4 posto više u odnosu na isti period 2022. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Usporedbe radi sa istim periodom 2019. godine, prije izbijanja pandemije Covid -19, za šest mjeseci tekuće godine u BiH je boravilo 19 hiljada više turista, te je ostvareno 81,3 hiljade više noćenja u odnosu na isti period te godine.

U periodu januar – juni te godine turisti su u BiH ostvarili 713.745 posjeta, što je bilo više za 11,6 posto i 1.454.904 noćenja, što je bilo više za 11,8 posto u odnosu na isti period 2018. godine.

Broj noćenja domaćih turista za šest mjeseci ove godine bio je manji za 5,2 posto, dok je broj noćenja stranih turista bio viši za 33 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 33 posto dok je 67 posto bilo učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja za šest mjeseci ostvarili su turisti: iz Hrvatske (19,4 posto), Srbije (16,3 posto), Slovenije (8,1 posto), Turske (7,1 posto), Njemačke (4,5 posto), Crne Gore (3,2 posto), SAD (3,1 posto) i Austrije (2,8 posto) što je ukupno 64,5 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 35,5 posto noćenja.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu su: Kuvajćani sa 3,8 noćenja, Irci i Katarani sa po 3,1 noćenja, Albanci i Egipćani, te turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Danske sa po 2,8 noćenja.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,9 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.