Potpisani ugovori o dodjeli poticaja za samozapošljavanje

U sjedištu ZDK danas je obavljeno potpisivanje ugovora o dodjeli poticaja samozapošljavanja po programu „Prvi biznis“ između kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja i 53 korisnika, koji su ostvarili pravo na ovu vrstu poticaja.

“Ministarstvo za boračka pitanja za programe poticaja samozapošljavanja prvobitno je za ovu godinu opredijelilo iznos od 1 milion KM, ali smo utvrdili da taj iznos neće biti dovooljan i obezbijedili smo i dodatnih 100.000 KM kako bi zadovoljili potrebe branilaca i članove njihovih porodica”, kaže Adnan Sirovica, ministar za boračka pitanja ZDK, napominjući da je ove godine povećan i pojedinačni iznos poticaja sa 8.000 na 10.000 KM, a zbog inflacije u našem društvu.

Do kraja avgusta Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, osim programa samozapošljavanja, ima u planu da završi i programe po još tri varijante poticaja, kao i zaključivanje Sporazuma sa Federalnim zavodom za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, zašta je resorno kantonalno Minisitarstvo opredijelilo dodatnih 100.000 KM.

“Mi svakako dajemo podršku i našim ranijim korisnicima poticaja programa samozapošljavanja kroz tri varijante:  prva, „a“ varijanta namijenjena je za one, koji su zaposlili novog radnika, koji dolazi iz branilačke populacije, zatim varijanta „b“ za ranije korisnike poticaja samozapošljavanja, koji su zadržali svoj biznis i poresku registraciju i treća „c“ varijanta, uvedena od ove godine je za   refundiranje troškova, koje oni plate za porez na dobit”, pojašnjava Adnan Sirovica, ministar za boračka pitanja ZDK. (V.J.)