Na evidenciji Biroa rada u Zenici krajem jula 17.003 nezaposlene osobe

“Na evidenciji Biroa rada Zenica sa 31. julom ove godine bilo je 17.003 nezaposlene osobe, što je u odnosu na juni blago povećanje za 59 osoba, što je očekivano obzirom  da je tada tek završena školska godina i u pitanju je povećan prijava osoba koje se prvi put prijavljuju nakon završetka srednje škole”, kaže Saudin  Burić, rukovodilac Biroa rada Zenica, napominjući da je ta brojka ipak manja za 180 osoba u odnosu na mjesec juli prošle godine.

U trenutnoj strukturi najviše nezaposlnih, njih 35 posto, je sa srednjom stručnom spremom treći stepen , zatim onih bez kvalifikacija 29,6 posto, a onda slijede i nezaposleni sa srednjom satručnom spremom četvrti stepen, koji čine  27,9 posto od ukupnog broja nezaposlenih na prostrou Grada Zenica.Najmanje je nezaposlenih sa višom i visokom spremom.

Prema podacima Biroa rada Zenica zdravstveno osiguranje na teret Službe zapošljavnja ZDK koristi 15.528 osoba, a zahtjeva novčanu naknadu bilo je 226. (V.J.)