ZDK: Sindikati obrazovanja i kulture traže usklađivanje plata

Zaposleni u oblasti obrazovanja,od osnovnog do visokog,kao i u ustanovama kulture Zeničko dobojskog kantona traže od Vlade ZDK usklađivanje plata sa rastom životnih troškova,potvrdio je danas Đevad Hadžić,predstavnik Sindikata iz ove dvije oblasti.

“Ovo je obaveza koja proističe iz važećih kolektivnih ugovora,a drugo, naše je pravo i da budemo ravnopravni korisnici budžeta ,računajući da je od 1. juna tekuće godine nekim budžetskim korisnicima,tu prije svega mislim na premijerku i članove Vlade povećana plata”, ukazao je Hadžić.

Pri tom ističe da do početka nove školske godine očekuje veoma ozbiljne pregovore sa Vladom ZDK koji bi trebali donijeti očekivani rezultat,a to je ispunjenje zahtjeva o usklađivanju plata zaposlenih u prosvjeti i ustanovama kulture sa rastom troškova života.

U proteklom periodu predstavnici sindikata obrazovanja i kulture obavili su konsultacije sa nekim od klubova političkih stranaka u skupštini ZDK,kako bi saznali koji su programski prioriteti u njihovom političkom djelovanju.

“Na osnovu obavljenih razgovora možemo reći da imamo podršku političkih stranaka”, kazao je Hadžić. (Š.B.)