Institucije negoduju: Ovi projekti nauke i kulture od značaja za FBiH su dobili 900.000 KM

FOTO: Poslovne novine

Federalno ministarstvo kulture i sporta nedavno je objavilo razultate javnog poziva za institucije nauke i kulture od značaja za Fedreaciju BiH a koji su finansirani sredstvima iz Proračuna FBiH, piše Akta.ba.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj poziv bio je 900.000,00 KM koja su planirana da se dodjeljuju u rasponu od 10.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Poznato je da se godinama vodi bitka oko sredstava koje skoro pa uvijek dobijaju iste institucije, a one koje su od stvarnog značaja za Bosnu i Hercegovinu sredstva skoro pa i ne dobiju ili je riječ o nekim manjim iznosima koji ne pokrivaju ni osnovne potrebe.

Glavni kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera bili su da je institucija značajna za kulturnu djelatnost Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, da je održavanje djelatnosti na dostignutom nivou i njezina tradicijska osnova te da je značaj rada institucije za kulturno – povijesni razvoj Bosne i Hercegovine i kulturnih identiteta njenih naroda.

Prema objavljenom spisku najviše sredstava tačnije 100 hiljada KM dobilo je JU Narodno pozorište Sarajevo za Unaprjeđenje realizacije programskih aktivnosti Opere i Baleta i Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru za Realizacija programa rada u 2023. godini.

Među dobitnicima transfera našle su se i ustanove koje ne zadovoljavaju osnovne kriterije iz poziva osim što su im možda projekti djelimično vezani za “kulturni” značaj BiH. Jedna takva je i Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini koja je dobila 13.000 KM za projekt održavanja kontinuiteta u obradi i digitalizaciji bibliotečke i arhivske građe.

Podsjećamo, predstavnici Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Historijskog muzeja BiH smatraju da su raspodjelom novca Federalnog ministarstva kulture i sporta putem “Transfera za institucije nauke i klulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu”, prekršeni Zakon o Budžetu i Zakon o izvršenju Budžeta FBiH.

Prilikom press konferencije prezentiral su Odluka sa 102. sjednice Vlade iz marta 2014. godine, kojom je Vlada FBiH izrazila spremnost za privremeno preuzimanje sufinansiranja i upravljanje institucijama kulture od značaja za BiH.

Tom je odlukom, između ostalog, putem spomenutog transfera Umjetničkoj galeriji BiH dodijeljeno 210.000 KM, Historijskom muzeju BiH 240.000 KM, a Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH 150.000 KM.

Podsjetili su na to da, ako u Budžetu stoji da su to institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu, onda nikako na taj grant ne mogu prijaviti a kamoli sredstva dobiti npr. lokalni domovi kulture, organizovane i održavane od lokalnih zajednica, ili institucije kantonalnog nivoa.

U okviru navedenog poziva ove tri institucije dobile su po 40.000 KM.

U nastavku pogledajte cjelokupnu listu institucija i projekata sa odobrenim iznosima.

Red.

br.

Korisnik odobrenih sredstava Naziv projekta Odobreni iznos u KM
1. JU Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine , Sarajevo Realizacija programa rada Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u 2023. godini 40.000
2. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo Unapređenje realizacije redovnij /tekućih aktivnosti Akademije nauka i umjetnosti BiH u 2023. godini 30.000
3. JU” Kulturni centar” Bihać Unaprjeđenje realizacije programskih aktivnosti u 2023. godini 10.000
4. Muzej franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne, Orašje Inventarizacija muzejske i knjižnične građe 35.000
5. Kinoteka Bosne i Hercegovine p.o. Sarajevo Aktivnosti kinoteke BiH na čuvanju, preventivnog zaštiti, prezentiranju i promociji filmske kulturne baštine koja je i proglašeno kulturno dobro BiH 20.000
6. Franjevački muzej i galerija Gorica-Livno Osiguranje kontinuiteta rada i održavanje djelatnosti na dostignutoj razini za 2023. godinu 60.000
7. Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Republici Bosni i Hercegovini Sarajevo Program rada za 2023. godinu 30.000
8. Historijski muzej Bosne i Hercegovine p.o. Sarajevo Podrška radu Historijskog muzeja BiH u 2023. godini 40.000
9. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine Sarajevo Sufinansiranje rada Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine u 2023. godini 40.000
10. JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla Digitalizacija, izrada izložbe i inventara fondova Arhiva tuzlanskog kantona 10.000
11. JU “Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a” Jajce, Jajce Podrška funkcionisanju JU “Muzej II zasjedanja AVNOJ-a” Jajce 10.000
12. JU “Sarajevska filharmonija” Sarajevo Unapređenje programskih aktivnosti u 2023. godini 60.000
13. Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. II. Sarajevo Digitalizacija i izrada digitalnog kataloga/web shopa izdavaštva Univerziteta u Sarajevu – Instituta za historiju 10.000
14. JU “Kulturno-sportski centar” Zavidovići, Zavidovići Unapređenja realizacije programskih aktivnosti u 2023. godini 10.000
15. Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini, Mostar Organizacija okruglog stoja u povodu 110. obljetnice rođenja književnika fra Janka Bubala 16.000
16. JU Narodno pozorište Sarajevo, Sarajevo Unaprjeđenje realizacije programskih aktivnosti Opere i Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo 100.000
17. Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, Mostar Realizacija programa rada u 2023. godini 100.000
18. JU “Narodno pozorište u Mostaru”, Mostar Realizacija programa rada tokom 2023. godine 30.000
19. JU Sarajevski ratni teatar “SARTR” Sarajevo, Sarajevo Širenje pozorišnih pejzaža 20.000
20. Privatna ustanova “Bosanski Muzej Sjećanja”, Sarajevo Proširenje galerijske postavke “Život u Sarajevu pod opsadom” 10.000
21. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo NUBBiH – čuvar dokumentarnog naslijeđa Bosne i Hercegovine 30.000
22. JU “Bosansko narodno pozorište” Zenica Program rada JU Bosnasko narodno pozorište Zenica u 2023. godini 30.000
23. JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi”, Jablanica Unapređenje programskih aktivnosti i potpora u redovnom poslovanju Muzeja u 2023. godini 10.000
24. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Sarajevo Održavanje kontinuiteta u obradi i digitalizaciji bibliotečke i arhivske građe 13.000
25. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine sa p.o. Sarajevo Kontinuitet i tradicija – programske aktivnosti i redovno poslovanje ZMBiH u 2023. godini 60.000
26. JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa Realizacija programa rada JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanksa Krupa za 2023. godinu 10.000
27. “Kulturno-informativni centar” Tomislavgrad Održavanje djelatnosti na dostignutom nivou i njena tradicijska osnova 51.000
28. Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija Unaprjeđenje realizacije koncertnih aktivnosti Univerziteta u Sarajevu – Muzička akademija u 2023. godini 15.000

 

 

Akta.ba