JP ViK širi gradsku vodovodnu mrežu na naselja Vražale i Križ

Imajući u vidu, da Grad Zenica uskoro počinje sa radovima na rekonstrukciji saobraćajnice prema naseljima Vražale i Križ, Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Zenica će izvršiti polaganje cjevovoda prije realizacije  asfalterskih radova. Na ovaj način će biti proširena gradska vodovodna mreža prema pomenutim naseljima.

Ovo preduzeće je također započelo s izradom projektne dokumentacije za izgradnju pumpne stanice koja je neophodna da bi se novoizgrađena vodovodna linija stavila u funkciju. Izgradnja pumpne stanice i preostalog dijela vodovodne linije do naselja Križ su planirani za narednu godinu, a ukupna vrijednost investicije proširenja gradskog vodovodnog sistema na naselja Vražale i Križ procjenjuje se na cca 200.000,00 KM.

Realizacijom ovog projekta 70-tak domaćinstava će po prvi puta dobiti mogućnost da se priključe na javnu vodvodnu mrežu i konačno riješe dugogodišnji problem sa nestašicom vode iz oskudnih lokalnih izvorišta sa kojih se trenutno snabdijevaju.