Premijerka Mehmedić razgovarala sa šefom Misije OSCE-a u BiH

Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić razgovarala je u svom uredu sa šefom Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u BiH (OSCE) Brianom Aggelerom o planovima i aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona na polju obrazovanja, odnosno kurikularne reforme te borbe protiv korupcije.

Premijerka Mehmedić je upoznala ambasadora Aggelera sa stanjem u ovom kantonu i radom Vlade, naglasivši da su upravo oblast obrazovanja i borba protiv korupcije među ključnim prioritetima vlade koju predvodi.

Kada je upitanju kurikularna reforma, navela je da su Vlada i resorno ministarstvo fokusirani na stvaranje uslova da se u novoj školskoj godini radi na sveobuhvatnoj edukaciji nastavnog kadra u 1. i 6. razredima osnovne škole te 1. i 3. razredu gimnazija, kao i da se ponovo pilotiraju predmetni kurukulimi u svim školama, kako bi se još jednom uradile eventualne korekcije i stvorili uslovi da nastavno osoblje što spremnije i sigurnije krene u reformu. Također, resorno ministarstvo će ovu školsku godinu iskoristiti da ispilotira nove predmetne kurikulume u 35 osnovnih škola i gimnazija za 2. i 7. razred osnovne škole te 2. i 4 razred gimnazije.

Naglasila je da se istovremeno radi na pravnom i institucionalnom okviru za snažniju borbu i prevenciju korupcije.

Želimo da Ured za borbu i prevenciju korupcije zaživi u punom kapacitetu te da izradimo digitalne baze koje će biti javno dostupne. Radimo na uspostavi registra svih zaposlenih u institucijama ZDK-a te registra imenovanih dužnosnika u organima kojima je osnivač ZDK. Uskoro planiramo donijeti Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija, koji smo pripremili u radnoj verziji, kao i druge zakone i propise koji će stvoriti okruženje sa nultom tolerancijom prema korupciji”, rekla je premijerka Mehmedić, zahvalivši se OSCE-u na podršci koju pruža u ovim procesima.

Ambasador Aggeler je istakao da su ovo izuzetno važne oblasti za bh. društvo te je potvrdio opredjeljenje OSCE-a da u ovim procesima nastavi podržavati i pomagati institucije na svim nivoima vlasti u BiH.

Izvor: Press služba ZDK