Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga

Svijest o razornoj moći psihoaktivnih supstanci potakla je Skupštinu Ujedinjenih naroda da 26. juni proglasi Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama.

Zloupotreba droga jedan je od glavnih javno zdravstvenih problema u svijestu,prepoznata je kao jedan od vodećih uzročnika smrti u mladoj populaciji u razvijenim i zemljama u razvoju.

Javna zdravstvena ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko dobojskog kantona i ove godine obilježava ovaj značajan datum kroz različite preventivne i promotivne aktivnosti na području gradova i općina ZDK s ciljem podizanja svijesti šire populacije o štetnosti psihoaktivnih supstanci i rizičnih oblika ponašanja.

“Ključna poruka je da je naše mentalno zdravlje ugroženo,moramo učiniti napor da ga sačuvamo,a čuvanje zdravlja je prevencija,izjavio je dr. Amir Čustović”, direktor Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK.

Amir Čustović

Pri tom ističe, da liječenje mentalnog otklona,a pogotovo ove bolesti ovisnosti nije opcija.

– Opcija je kako napraviti prevenciju,kako spriječiti da ne dođe do ove patologije,kaže Čustović.

Zavod za bolesti ovisnosti ZDK ima posebno odjeljenje čiji je zadatak primarna prevencija i to za prevenciju hemijske ovisnosti i druga koja se odnosi na bihevioralnu patologiju u što spada internet,kocka i igre na sreću.

Aktivnosti se provode cijelu godinu realizacijom raznih programa za omladinu,a ciljane ustanove su škole.

“Hemijske droge pratimo zadnjih 7-8 godina i zadovoljni smo čak i prezadovoljni. Prevalenca u ZDK je 0,08, dok je ,na primjer, prosjek 0,3. Broj ovisnika smo smanjili dva do tri puta,pri čemu je bitno da je trend u upadanju”, istakao je dr. Amir Čustović. (Š.B.)