U Zavodu za besplatnu pravnu pomoć ZDK od jedanaest predviđenih radnih mjesta popunjeno samo sedam

U Zavodu za besplatnu pravnu pomoć ZDK ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć (BPP) moguće je po dva osnova i to po osnovu statusa i po osnovu lošeg imovnog stanja.

Po osnovu statusa to pravo ostvaruju: korisnici stalne novčane pomoći ostavarene prema propisu o socijalnoj zaštiti, djeca, lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljela lica smještena u zdravstvenu ustanovu, penzioneri koji primaju najnižu penziju, žrtve nasilja u porodici i nasilja u zajednici, žrtve silovanja tokom rata u BiH, nezaposleni demobilisani borci, članovi porodica šehida, poginulih boraca, ratni vojni invalidi i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, lica pod međunarodnom zaštitom i civilne žrtve rata. Korisnici usluga Zavoda su i lica za koja sud, na njihov zahtjev, u krivičnom postupku ocjeni da prema svom imovnom stanju ne mogu snositi troškove odbrane.

Po sistematizaciji bi trebalo da bude jedanaest uposlenika, mi trenutačni imamo uposlenih sedam osoba. Od tih sedam su dva namještenika, dva stručna saradnika i dva rukovodeća državna službenika i ovo moje rukovodeće radno mjesto. Prije par mjeseci nam jekolegica koja je također bila državna službenica, bila šefica Sektora za parnični postupak, otišla u penziju i mi smo sada u fazi popunjavanja tog radnog mjesta. Pokrenuli smo proceduru i čekamo sad da nadležni organi odgovore na naš zahtjev. U 2022. godini Zavodu se obratilo ukupno 5245 osoba sa molbom za prižanje besplatne pravne pomoći. Formirano je 874 predmeta po zahtjevima stranaka, nešto po zahtjevima sudova. Od toga je 656 parničnih predmeta, 218 krivičnih predmeta“, izjavila je za Zenicainfo  Azra Močević, direktorica Zavoda za besplatnu pravnu pomoć ZDK.

S obzirom da je širok spektar pravnih usluga koje uposlenici Zavoda pružaju na području cijelog Kantona, i to u svojstvu branioca ili punomoćnika, svakodnevno odlaze na suđenja u sve sudove Kantona i obzirom da su “uredovni dani” organizovani u svim općinama Kantona osim u Olovu, sasvim je očekivano da poteškoću u radu Zavoda predstavlja okolnost nedovoljne kadrovske popunjenosti. Od 11 sistematizovanih, popunjeno je 7 radnih mjesta, što procentualno iznosi 77 %. (T.B.)