FBiH: Razmatrana sigurnosna situacija u školama

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković održala je u  petak,16. juna u zgradi federalnih institucija u Mostaru hitni sastanak sa predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja.

Sastanak je sazvan sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je aktuelna sigurnosna situacija u školama u Federaciji BiH.

Na sastanku je utvrđen prijedlog eventualnih programa koji bi se mogli realizovati nakon obezbjeđenih resursa. Kako navode iz Ministarstva, implementirajući mjere iz Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027,  koje se odnose na značaj promoviranja tolerancije i nenasilja, što podrazumijeva integriranje tema o prevenciji nasilja u formalni sistem obrazovanja i prepoznavanje faktora koji mogu uticati na nasilje u porodici i društvu, jačanje i promociju porodice kao gradivnog elementa društva, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u skladu sa  koordinirajućom ulogom koju ima u oblasti obrazovanja, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja, poduzet će konkretne aktivnosti na prevenciji nasilja nad djecom i među djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama i jačanju sigurnosnih faktora u okviru njih. To se odnosi i na provedbu 11 preporuka koje su donesene na ovom sastanku. (Š.B.)