Povećan broj turista u BiH

U periodu januar – april 2023. turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 401.582 posjete, što je više za 26,2 posto i 877.244 noćenja, što je više za 24 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

Usporedbe radi u periodu januar – april 2019., godini prije izbijanja pandemije, turisti su u BiH ostvarili 381.896 posjeta, što je bilo više za 10,5 posto i 818.852 noćenja, što je bilo više za 12,4 posto u odnosu na isti period 2018. godine.

Broj noćenja domaćih turista za četiri mjeseca ove godine bio je manji za 1,5 posto, dok je broj noćenja stranih turista bio viši za 41,9 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 32,8 posto dok je 67,2 posto učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (26,9 posto), Srbije (19,2 posto), Slovenije (9,5 posto), Turske (5,0 posto), Crne Gore (4,0 posto) i Njemačke (3,8 posto) što je ukupno 68,4 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 31,6 posto noćenja.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu su: Estonci sa prosječnim zadržavanjem od 3,8 noći, Kuvajćani sa 3,6 noći, te turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva i Malte sa po 3,0 noći te Latvije i Irske sa po 2,9 noći, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,2 posto.